3.12 Sport en Cultuur

GroenLinks brengt Smallingerland in beweging! Sporten is gezond, ontspannend en draagt bij aan sociale cohesie, integratie en tolerantie. Momenteel bewegen jongeren, ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen van niet-Nederlandse herkomst nog te weinig. GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan sporten. Omdat de meeste mensen zelf de weg naar commerciƫle sportaanbieders of reguliere sportverenigingen kunnen vinden, willen wij vooral de sportdeelname stimuleren van groepen die weinig aan sport doen. De gemeente kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, in nauwe samenwerking met de sportverenigingen.

Kunst en cultuur helpen mensen zich creatief, kritisch en buiten de kaders te ontwikkelen. Het stimuleert de leefbaarheid. Onze gemeente is gebaat bij een bruisende culturele sector. Wij zetten ons daarom in voor en zo breed mogelijk cultureel aanbod. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar iedereen graag woont en bedrijven zich graag vestigen. We willen kunstenaars in Smallingerland alle ruimte geven en we willen meer aandacht voor cultuuronderwijs. We zijn trots op ons culturele erfgoed en daar zorgen we goed voor. Juist nu is het belangrijk om creativiteit alle ruimte te geven.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Iedereen mag en kan zonder belemmeringen actief deelnemen aan sport en cultuur.
  • De Meldij wordt weer een aparte organisatie met toonaangevende cultuureducatie voor jong en oud, los van De Lawei.
  • Het behoud en het beschermen van ons cultureel erfgoed.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100