3.11 Economie en winkeltijden

De lokale economie wordt bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Daarin wil GroenLinks het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan (nieuwe) bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Een actief beleid is nodig, waarbij de potentiële mogelijkheden in Smallingerland optimaal worden benut. Daarom heeft GroenLinks oog voor de belangen van ZZP’ers en het midden- en kleinbedrijf.

De transitie naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers. Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn daarbij de belangrijkste uitgangs-punten. Dat levert veel nieuwe banen op! GroenLinks wil deze overgang faciliteren zodat groene en innovatieve koplopers alle kansen krijgen die ze verdienen.

GroenLinks wil extra geld voor investeringen die banen opleveren, bij voorkeur groene banen, want groen werkt! Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar banen voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Smallingerland is een gemeente die zeven dagen per week bruist. Het uitgaansleven en de toegankelijkheid van de winkels in Smallingerland blijft wat GroenLinks betreft niet beperkt tot de werkweek en de zaterdag. De samenleving maken we met zijn allen. Als een meerderheid wil dat de winkels op zondag open moeten kunnen zijn, vindt GroenLinks dat je dat als gemeente niet mag blokkeren. We vinden het belangrijk dat de winkeliers zelf bepalen of ze op zondag open zijn en dat zij niet onder druk worden gezet door bijvoorbeeld de middenstandsvereniging.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Snelle dienstverlening aan ZZP’ers, het midden- en kleinbedrijf en het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie.
  • Extra geld voor duurzame investeringen die banen opleveren.
  • Winkeliers bepalen zelf of ze op zondag open zijn.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100