3.10 Veiligheid en toegankelijkheid

GroenLinks wil dat iedereen zich in Smallingerland veilig en welkom voelt. Veiligheid is niet alleen een taak van de overheid. Een veilige gemeente maken we met elkaar. Gemeente en inwoners kijken samen waar het veiliger kan. En samen lossen we de problemen op. Onze politie moet meer tijd krijgen om problemen op te lossen waar mensen echt last van hebben. In plaats van verplicht achter hun bureau administratief werk te doen.

We zijn in Nederland niet allemaal gelijk. Ook in Smallingerland niet. GroenLinks wil een gemeente waar we weten om te gaan met die verschillen. Waar iedereen gelijke kansen en vrijheid heeft. Ook mensen die bijvoorbeeld slecht kunnen zien of in een rolstoel zitten moeten mee kunnen doen. Ze moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn. Alle openbare gebouwen, alle scholen en ook winkels, restaurants en cafés moeten ook voor mensen met een beperking toegankelijk zijn.

De digitale snelweg is nog niet voor iedereen toegankelijk in onze gemeente. GroenLinks wil met inwoners in het buitengebied kijken naar de mogelijkheid van hoogwaardig internet.

Veel zorginstellingen, overheidsdiensten zoals de belastingdienst maar ook de gemeente Smallingerland zijn in grote mate geautomatiseerd. GroenLinks is van mening dat er heel zorgvuldig moet worden omgegaan met persoonlijke en medische gegevens, dat er van uitwisseling geen sprake mag zijn zonder toestemming van degene die het betreft en dat deze gegevens deugdelijk beveiligd worden.

We bouwen samen aan de toekomst van Smallingerland. Met respect voor elkaars keuze.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Inwoners en gemeente kijken jaarlijks welke plekken veiliger kunnen en zoeken samen naar oplossingen
  • Alle openbare gebouwen worden toegankelijk voor mensen met een fysieke, visuele en/of auditieve beperking.
  • Gemeente stimuleert dat ook de andere gebouwen zoals scholen, winkels, restaurants en café voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Samen met organisaties van mensen met een beperking worden obstakels in de openbare ruimte in kaart gebracht en weggenomen.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100