2.8 Openbaar vervoer en verkeer

Voor GroenLinks zijn nieuwe wegen en meer asfalt geen oplossingen voor het mobiliteits-vraagstuk. Zeker in onze gemeente zijn afstanden naar scholen en winkels dermate kort dat de meeste mensen daarvoor niet noodzakelijkerwijs de auto hoeven te gebruiken. Met de fiets kan het ook en vaak sneller. Binnen de eigen woonplaats is de fiets het enige vervoersmiddel dat je gegarandeerd van deur tot deur brengt. Met de fiets kun je overal komen en je zou hem wat ons betreft overal gratis en bij voorkeur bewaakt moeten kunnen stallen. Daarnaast is fietsen leuker en gezonder dan autorijden. Lopen en openbaar vervoer zijn natuurlijk ook goede alternatieven.

Investeren in een beter openbaar vervoer gaat verder dan het investeren in asfalt of nieuwe busstations. Daarom wil GroenLinks dat alle streekbussen in Smallingerland gaan rijden op biogas, waterstof of lokaal opgewekte elektriciteit. Daarnaast willen we dat Smallingerland op zoek gaat naar andere vormen van openbaar vervoer dan de traditionele bus, zoals autodelen, kleinere elektrische busjes of een watertaxi.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Voorrang voor de fiets en duurzaam busvervoer.
  • Goed openbaar vervoer. Ook naar de rest van Nederland. We blijven streven naar een snelle verbinding van Groningen naar de randstad via Drachten. Drachten aan het spoor is nog steeds een goede optie.
  • Simuleren van elektrisch rijden, autodelen, schoon vrachtvervoer en slimme bevoorrading.
  • Centrum van Drachten wordt autoluw.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100