2.7 Energie

Om in 2030 daadwerkelijk een energieneutrale gemeente te zijn, doet het er toe welke keuzes we vandaag maken. Of we iets doen of juist laten, of we kiezen voor de fiets of de scooter, korter of kouder douchen, er zijn talloze manieren om invloed te hebben op je energie-verbruik.

Momenteel ligt het percentage opgewekte duurzame energie op 6,4% in Nederland. Nog maar 93,6% te gaan.

GroenLinks wil inwoners van Smallingerland stimuleren om te besparen en waar nodig te investeren in besparende maatregelen. We pleiten voor een duurzaamheidsloket waar inwoners zowel in persoon als digitaal met hun vragen terecht kunnen voor advies en waar hen de weg gewezen wordt naar de talloze hiervoor beschikbare subsidies. Daarnaast investeren we graag in een duurzame economie. Biologisch boeren krijgt ruim baan. Met de woningbouwverenigingen maken we afspraken hoe ze zonder huurverhogingen hun woningen kunnen verduurzamen, zodat mensen met een uitkering of een laag inkomen niet dupe worden van de stijgende energiekosten.

GroenLinks ziet graag dat Smallingerland alle daken van openbare gebouwen voorziet van een groen dak of zonnepanelen, investeert in slimme verlichting en haar inwoners en ondernemers in staat stelt om een lening tegen gunstige voorwaarden af te sluiten om deze doelstelling gemeentebreed te onderschrijven.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Alle openbare gebouwen in Smallingerland worden energieneutraal.
  • Een duurzame samenleving. In 2030 willen we alle fossiele brandstoffen uit onze gemeente gebannen hebben en overgegaan zijn op duurzame energie zoals zon en wind. Hoe eerder dit gebeurt, hoe liever!
  • Tegengaan van gasboringen in Smallingerland en wel per direct!
  • Alle bestaande sociale huurwoningen worden energieneutraal.
  • Alle nieuwbouw en renovatie wordt duurzaam.
  • Maak het delen van zonnepanelen mogelijk.
  • Oplaadplekken voor het opladen van fiets en auto, ook voor appartementbewoners.
  • Geen (schalie)gaswinning in Smallingerland.
  • Energie uit zon en wind. Stimuleren van initiatieven van inwoners, passend in het landschap, waarbij de opbrengst zo veel mogelijk ten goede komt aan de mensen zelf.
  • Co√∂peratief ondernemen stimuleren en faciliteren. Duurzame projecten die door ondernemers of op basis van een burgerinitiatief door inwoners worden opgezet, worden gestimuleerd en gefaciliteerd (bijvoorbeeld energieco√∂peraties).

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100