2.6 Duurzaamheid en milieu

GroenLinks wil een economie van de toekomst, met schone, biologische en duurzame bedrijven. Wat ons betreft is er in Smallingerland geen plaats voor grootschalige teelt van gewassen waarbij giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Daarnaast willen we ook in Smallingerland meer natuurlijke stroken weidegebied die extensief beheerd worden. Deze dragen namelijk bij aan de diversiteit van weidevogels, andere dieren en insecten.

Samen met de supermarkten, de lokale middenstand van Smallingerland en de huisvuilcentrale gaan we concrete afspraken maken om de hoeveelheid afval drastisch te reduceren. In 2030 wil GroenLinks dat Smallingerland een afvalvrije gemeente wordt.

Iedereen die goede ideeën heeft over hoe we Smallingerland duurzamer kunnen maken, kan elke werkdag bij duurzaamheidsloket in het gemeentehuis terecht. GroenLinks wendt alle mogelijke middelen aan om ervoor te zorgen dat Smallingerland de duurzaamste gemeente wordt van Nederland. De verandering begint hier!

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Meer aandacht voor biodiversiteit en natuurbeheer.
  • Boeren betrekken en ondersteunen bij natuurbehoud.
  • Groen blijft groen. Bomen die gekapt moeten worden, worden vervangen door nieuwe.
  • Grijs wordt groen. Waar mogelijk creëren we extra groene ruimte in de bebouwde kom. Nieuwe groene (speel)plekken, hangplekken voor zowel jongeren als ouderen en ook de vergroening van bedrijventerreinen.
  • Bij het groenbeheer worden uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • Bestrijden van overlast door licht, zwerfafval en reductie van de hoeveelheid huisvuil.
  • Bedrijven controleren op milieumaatregelen.
  • Duurzaamheid als uitgangspunt en gemeente geeft het goede voorbeeld!
  • De gemeente krijgt een fysiek informatiepunt waar inwoners elke werkdag kosteloos terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.
  • Al het afval wordt gerecycled. Het doel is om uiteindelijk in 2030 een afvalvrije gemeente te worden.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100