2.5 Leefomgeving

Smallingerland is al groen. Maar GroenLinks wil dat onze gemeente nog groener wordt. Meer groen in de dorpen en de wijken. Bestaand groen willen we behouden en waar mogelijk uitbreiden. Niet alleen parken, struiken en bomen. GroenLinks wil dat de gemeente de aanleg en het onderhoud van buurtmoestuinen stimuleert. Een buurtmoestuin al dan niet bij een school, is goed voor de onderlinge contacten. Dit in combinatie met een eigen gemeentelijk leerwerkbedrijf, iedere tuin krijgt tussen de 2 en 4 mensen vanuit een re-integratietraject. En wat is er nu mooier dan je eigen groente en fruit eten.

GroenLinks kiest voor schoon openbaar vervoer. Voor betaalbare energiezuinige huizen. Voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten. De verandering begint bij ons. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde aarde door aan onze kinderen.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Meer ruimte voor natuur, aanplant van bomen en biologische landbouw.
  • Meer eigenaarschap van inwoners bij hun directe leefomgeving en een hoger buurtbudget.
  • Elk dorp en elke wijk een eigen moestuin en de opbrengst van de is bestemd voor iedereen die er aan meewerkt.
  • Een schone en gezonde leefomgeving met aandacht voor luchtkwaliteit. Extra bomen langs de N31 en A7 om CO2 en fijnstof op te vangen.
  • Geen megastallen in Smallingerland en geen ruimte voor bio-industrie.
  • Voldoende voorzieningen op buurt en dorpsniveau, zoals speelveldjes, buurthuis etc.
  • Beperking van geluidsoverlast door het verkeer.
  • Licht waar nodig, donker waar het kan. Openbare verlichting ’s nachts sterker dimmen en gebruik maken van bewegingsgestuurde verlichting.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100