1.3 Sociaal domein en participatie

 

GroenLinks is van mening dat men in Smallingerland binnen het sociaal domein uit moet gaan van gelijkwaardigheid en solidariteit. Hierbij kiezen wij voor een land waarin we onze rijkdom eerlijk verdelen. De zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid moet voor alle inwoners zonder beperkingen bereikbaar zijn.

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen vanuit een positieve benadering. We richten ons daarbij op samenwerking en mogelijkheden zonder opgelegde plicht en dwang. De focus ligt wat ons betreft op het creƫren van banen in de maaksector, waarbij aandacht is voor een vernieuwende economie, duurzaamheid en de behoeften van zowel werkgevers als werkzoekenden.

We streven naar een gemeentelijk Leerwerkbedrijf dat werkt op buurt- wijk- en dorpsniveau. Niet omdat het moet, maar omdat het kan! De samenleving is van ons allemaal, daarom dienen ook de belangen van iedereen gelijkwaardig behandeld te worden. Voor ons staat de beschaving in de samenleving voor het heden en in de toekomst voorop. Wanneer we van vluchtelingen vragen om zich in te zetten voor integratie, dan vragen we ook van (gemeentelijke) organisaties om zich open en toegankelijk op te stellen naar de vluchtelingen.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Ruim baan voor een duurzame en vernieuwende economie.
  • Eerlijke behandeling van uitkeringsgerechtigden.
  • Ruimhartig minimabeleid.
  • Het is een kerntaak van de gemeente om alle inwoners de basis van hun levensonderhoud te garanderen.
  • Alle inwoners van Smallingerland moeten kunnen meedoen.
  • Een vangnet voor een goede armoedebestrijding. Iedereen heeft recht op schuldhulpverlening.
  • Minimaal minimumloon, geen werk op basis van behoud van uitkering, werk moet lonen!
  • Een gemeentelijk re-integratiebedrijf of leerwerkbedrijf en meer mensen duurzaam aan het werk.
  • Nieuwkomers helpen bij integratie.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100