1.2 Onderwijs

 

Goed onderwijs bereidt een kind voor op een wereld die steeds groter wordt en meer nog, aan verandering onderhevig is. Vasthouden aan oude onderwijsmethoden en jong volwassenen opleiden voor banen die over een aantal jaar niet meer bestaan, lijkt onhoudbaar. Jongeren van nu omarmen deze veranderingen en passen zich moeiteloos aan.

Ook in Smallingerland spelen het lerarentekort, de te lage lonen en de digitalisering. Kinderen raken visueler ingesteld en leren door te doen en ervaren. De reguliere onderwijsmethoden zijn op zijn zachtst gezegd achterhaald. We kunnen onze kinderen goed leren lezen, schrijven en rekenen, maar wat in de toekomst vooral van belang zal blijken, is verbinden. Leren verbinden van mens tot mens, leren creatief en constructief te zijn en daar wijs mee om te gaan. Dat is wat ons onderscheidt van robots.

GroenLinks wil zich hard maken voor onderwijsinstellingen die persoonlijke leerlijnen centraal stellen, iedere leerling ontwikkelt in zijn eigen tempo. Het liefst zien wij in de toekomst in alle dorpskernen en wijken van Drachten opvang en onderwijs onder één dak, in de vorm van kindercentra die kinderen onder hun vleugels hebben in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Iedereen kan naar school met kwalitatief en betaalbaar passend onderwijs.
  • Actieve jeugdzorg en jongerenbeleid, voor maar ook mèt de inwoners.
  • Ondersteuning bij scholing en flexibele toegang tot het ROC.
  • Goed onderwijs in een goed schoolgebouw en dicht bij huis.
  • Duurzaamheid in het onderwijs. Zowel in het basis als voortgezet onderwijs zal duurzaamheid een belangrijke plaats innemen.
  • Elke school en moestuin!
  • Kinderen leren omgaan met verschillen. We willen dat leerlingen met verschillende etnische, culturele en sociaaleconomische achtergronden samen naar school gaan.
  • Een leven lang leren. We bestrijden laaggeletterdheid zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100