1.1 Zorg

 

GroenLinks is voor maximale zeggenschap over het eigen leven, dus ook in de zorg. De gezondheidszorg moet gericht zijn op het vergroten van ieders kansen en mogelijkheden om mee te doen, ongeacht je beperkingen.

GroenLinks wil zich sterk maken voor de belangen van mensen die zorg nodig hebben gewaarborgd blijven. Niemand mag tussen wal en schip belanden. Daarom is het van belang dat de Wmo-adviesraad, cliƫntenraad en andere belangenorganisaties intensief bij (de transitie van) de zorg worden betrokken en dat ouderen, chronische zieken, mensen met een handicap en andere zorgvragers ook echt invloed kunnen hebben op het gemeentelijk zorgbeleid.

GroenLinks is voorstander van een gemeente die faciliteert en dat inwoners en professionals zoveel mogelijk zelf de veranderingen dragen. Wij stellen niet het geld maar goede zorg voor mensen voorop. Wat ons betreft mag het budget van de gemeente nooit zo strak zijn dat de kwaliteit van zorg in gevaar komt. Zorg is maatwerk!

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Bereikbaar en betaalbare zorg voor alle inwoners van Smallingerland. Zorg op maat en dicht bij de mensen. Doorgaan met 1 hulpverlener als aanspreekpunt per gezin.
  • Persoonsgebonden budget blijft beschikbaar waar nodig!
  • Smallingerland moet opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.
  • Voldoende sociale woningvoorraad en ook voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een middeninkomen.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100