Programma 2018 - 2022

Tijd voor verandering

NATUURLIJK OMDAT HET KANVoor GroenLinks gaat democratie verder dan het stemhokje. In een democratische gemeente worden
mensen aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen samenleving. Mienskip ontstaat wanneer mensen de kans krijgen om mee te doen. Daarom wil GroenLinks dat Smallingerland haar inwoners zoveel mogelijk betrekt bij het beleid.
GroenLinks streeft naar een open samenleving, waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om mee te doen en zich te ontplooien zonder angst en zonder discriminatie, seksisme, racisme of andere vormen van onderdrukking.

Lees meer over wat GroenLinks wil in ons programma. (link opent in nieuw venster)

Of lees het programma hoofdstuk voor hoofdstuk.