Opgroeien zonder armoede

Op 22 maart 2017 bracht de SER een advies uit met als titel "Opgroeien zonder armoede" (link opend in nieuw venster)serrapport 3

In dat advies pleit de SER voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen. Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren. Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.

GroenLinks heeft daarover de volgende vragen gesteld:

  • Dit SER advies is een advies aan de komende regering. Gaat de portefeuillehouder in Smallingerland al iets doen met dit advies? Zo ja wat, zo neen waarom niet?
  • De grootste groep arme kinderen heeft werkende ouders. In hoeverre is armoede onder mensen met een inkomen in beeld in Smallingerland?
  • Herkent u in het advies de belangrijke rol voor de scholen? Wat kan de gemeente daarin bijdragen?
  • Hoe monitort Smallingerland nu de effectiviteit van het armoedebeleid?

Wethouder Roel Haverkort had veel woorden nog om aan te geven dat armoede onder kinderen uiteraard de aandacht van de gemeente heeft en dat we in Smallingerland het aantal kinderen dat in armoede opgroeit 'aardig in beeld hebben'. Voor de rapportage over hoe Smallingerland het armoedebeleid monitort verwees hij naar de rapportages over het sociaal beleid.

GroenLinks vindt het jammer dat de wethouder dit signaal van de SER niet actiever heeft opgepakt. Hij heeft ons nog niet overtuigd dat we in Smallingerland het onderste uit kan halen in het voorkomen van armoede. Naar ons idee is er nog veel verborgen armoede. Bij mensen die wel een inkomen hebben en bijvoorbeeld tegelijkertijd hoge schulden. Of zelfstandigen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

We komen hier binnenkort op terug.

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100