Op 5 februari is in de raad gesproken over een bestemmingsplanwijziging die het mogelijk moet maken om op de plek van BabyPlanet een Aldi te vestigen.

GroenLinks zal hier niet mee instemmen. Het is gewoon de verkeerde plek voor een supermarkt. We vinden het qua verkeersdrukte geen goede plek, de omwonenden zijn er niet gelukkig mee en het past niet in de detailhandelsvisie van de gemeente.

Maar de belangrijkste reden dat we er niet mee zullen instemmen is dat we vinden dat je pal naast een school geen (discount)supermarkt moet vestigen. Natuurlijk realiseren we ons dat scholieren in de pauze naar winkels gaan om een alternatief te kopen voor de van huis meegebrachte boterhammen. Maar dat hoef je ze niet extra gemakkelijk te maken door een nieuwe supermarkt pal naast een school te realiseren.

De jeugd heeft de toekomst..maar om die toekomst vorm te geven, is het NU belangrijk, immers, nu wordt de jeugd gevormt om die toekomst eentje te laten zijn waar wij allen een goed gevoel over hebben.

Voor mij begint het bij gelijke kansen voor die jeugd, kansen die niet afhankelijk zijn gemaakt van geld maar van mogelijkheden die bij de jeugd aanwezig zijn.

Die jeugd heeft daar de mensen voor nodig die op dit moment het beleid bepalen en daar zit een jeugd bij die het moeilijk heeft, en afhankelijk zijn van zorg die door de gemeente gefinancierd gaat worden. Daar liggen mogelijkheden, maar ook knelpunten, immers, het beschikbare budget is aanzienlijk kleiner dan voorheen. Daardoor is het van nog groter belang een juiste visie te hebben en het lef om daar waar nodig stappen te nemen die minder urgente zaken tijdelijk op een andere plaats schuiven.

Daar ligt de mogelijkheid om beleid meer af te stemmen op de behoefte  van onze gemeente, daar liggen kansen om die mensen, die door omstandigheden steeds buiten te boot lijken te vallen, een mogelijkheid te bieden om zelf weer de regie over hun leven te hebben, om jeugd te steunen daar waar nodig is.

Ook belangrijk om een samenleving te hebben waar de natuur aandacht krijgt, natuur waar wij afhankelijk van zijn omdat er niets is wat wij gebruiken wat niet op de een of andere wijze met die natuur verbonden is. Geld kun je immers niet eten….

Het faciliteren van toegang tot het leven op een wijze die het zo min mogelijk afhankelijk maakt van geld, immers, de toegang tot alles wat de aarde biedt, is ons gratis ter beschikking gesteld en kan dus afgestemd op dat gegeven toegang worden verleent.

Laat de economische toestand die nu gaande is een inspiratiebron zijn om zaken op  nieuwe wijze vorm te geven, de ontstane knelpunten die nu duidelijk worden aan te pakken om zo te komen tot een beleid waarin opnieuw aandacht is voor de mens en zijn meest natuurlijke omgeving!

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100