De mobiliteitsgroei lijkt onomkeerbaar. GroenLinks realiseert zich dat de auto zeker op het platteland onmisbaar is geworden. Maar tegelijk worden de nadelen van het toenemend autogebruik ook steeds duidelijker. Steeds meer asfalt, sluipverkeer en een onveilige leefomgeving, zeker voor kinderen. De luchtkwaliteit verslechtert en er is veel geluidsoverlast in door het verkeer. Ons klimaat kan het groeiende autoverkeer niet meer aan en daarmee is het autoverkeer een belangrijke veroorzaker van de klimaatcrisis.

Voor GroenLinks zijn nieuwe wegen en meer asfalt geen oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk. Zeker in onze gemeente zijn afstanden naar scholen en winkels dermate kort dat de meeste mensen daarvoor niet noodzakelijkerwijs de auto hoeven te gebruiken. Met de fiets kan het ook en vaak sneller. Binnen de eigen woonplaats is de fiets het enige vervoersmiddel dat je gegarandeerd van deur tot deur brengt. Met de fiets kun je overal komen en je zou hem wat ons betreft overal gratis en bij voorkeur bewaakt moeten kunnen stallen. Daarnaast is fietsen leuker en gezonder dan autorijden. Lopen en openbaar vervoer zijn natuurlijk ook goede alternatieven.

Het polderhoofdkanaal is letterlijk ‘een hoofdpijndossier’. De inwoners van De Veenhoop hebben dat aan den lijve ondervonden.  Toen de werkzaamheden op last van de rechter werden stilgelegd, mocht er letterlijk niets meer gebeuren. Het gevolg waren kapotte wegen en daardoor moeilijk bereikbare woningen.

GroenLinks was en is niet persé tegen de opening van het kanaal. Op het kanaal mag best weer gevaren worden, maar niet tegen elke prijs. Smallingerland steekt een fors bedrag in het Polderhoofdkanaal. Wij twijfelen of de voorgespiegelde werkgelegenheid er ooit gaat komen. Als de kosten afgewogen worden tegen de baten dan is dit plan gewoon te duur. Voor dat geld kan ook op een andere manier werkgelegenheid gerealiseerd worden.

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100