We krijgen regelmatig vragen over het kritiek op het standpunt van GroenLinks over de studeifinanciering.
Onderstaande de feiten. (op 11 maart 2018 overgenomen van de landelijke site: https://groenlinks.nl/standpunten/studiefinanciering)

Toegankelijk hoger onderwijs.

Voor GroenLinks staat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voorop. Het moet goedkoper worden om te studeren, bijvoorbeeld door het collegegeld te halveren. GroenLinks wil dat het ook goedkoper wordt om te stapelen en verder te leren: universiteiten en hbo’s moeten voor een tweede bachelor of master hetzelfde collegegeld vragen. Om ervoor te zorgen dat jongeren met gezinnen met een lager inkomen een eerlijke kans hebben om te studeren, verhogen we de aanvullende beurs en maken we die voor een bredere groep beschikbaar Wij willen dat deze ook beschikbaar wordt voor studenten met een beperking.

Studievoorschot

Het studievoorschot zorgt ervoor dat de kosten van ons onderwijs eerlijker verdeeld worden, dat het onderwijs toegankelijk blijft en dat we tegelijkertijd extra investeren in beter hoger onderwijs: in aantrekken van meer en betere docenten zodat studenten beter, intensiever en persoonlijker leskrijgen.

De aanvullende beurs blijft beschikbaar voor studenten uit gezinnen met een lager inkomen. De studenten-OV-kaart niet alleen is uitgebreid: ook MBO-studenten hebben hier nu recht op. Dat is belangrijk, zodat studenten tijdens hun opleiding kunnen blijven reizen voor hun studie of stage.

Aflossen

In het stelsel van het studievoorschot betaal je alleen terug als je dat kunt. Afgestudeerden die geen goede baan vinden, hoeven niet of heel weinig af te lossen. We hebben gezorgd voor een socialere aflossing dan voorheen. Gemiddeld zijn studenten één procent van hun inkomen kwijt aan de aflossing van hun lening. Je betaalt nooit meer dan vier procent van je inkomen aan aflossing. Vroeger was dit twaalf procent. Bovendien hoef je niet af te lossen als je minder dan het minimumloon verdient. Eerder moest dat al vanaf bijstandsniveau.

GroenLinks staat voor klimaat, eerlijk delen en zorgzaam.

Vanuit klimaatperspectief kan je gemakkelijk betogen dat je tegen zondagsopening bent. Winkels open, meer lampen aan, verwarming aan, vaak gecombineerd met de deuren open, energieverbruik omhoog, meer verplaatsingen per auto etc.. GroenLinks is ook geen voorstander van de 24-uurseconomie. 7 dagen per week, 24 uur per dag alles open hoeft wat ons betreft absoluut niet. Rust nemen en tijd voor elkaar is ook essentieel.

Maar moeten we het de winkeliers dan gaan verbieden om op zondag open te zijn?
Wij vinden van niet.

Naar ons idee kunnen winkeliers zelf wel bepalen wanneer ze hun winkel open willen hebben en wanneer ze dicht willen zijn. Laten de middenstanders en hun klanten dat vooral onderling regelen. Praat er met elkaar over.
En voorkom de situatie van de afgelopen vier jaar waarin een afspraak in het collegeakkoord deze kwestie in gijzeling hield. Er mocht niet over gesproken worden.
De tijd is voorbij dat we dit soort afspraken moeten accepteren. De wereld verandert snel. Ook Smallingerland verandert snel. Smallingerland zijn wij met zijn allen. Samen komen we hier wel uit.

Pagina 1 van 9

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100