Onderwijs

Goed onderwijs is de beste start voor de toekomst. Dat betekent: achterstanden inhalen en het beste uit kinderen halen. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. De leerlinggebonden financiering of rugzak verdwijnt en het budget zal voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaan. Kinderen hebben recht op het meest passende onderwijs. Onderwijs dat past bij hun mogelijkheden en beperkingen.  Dit is alleen mogelijk wanneer alle betrokken instanties en professionals bij de begeleiding van leerlingen goed op elkaar inspelen en goed met elkaar samenwerken. De gemeente krijgt een grote rol in het faciliteren van deze samenwerking. GroenLinks erkent het belang van een gedegen regie in deze samenwerking en daarom zullen we ons steeds kritisch laten informeren en daar waar mogelijk het beleid bijsturen zodat er geen hiaten ontstaan bij de invoering van het passend onderwijs.

Natuurlijk houdt leren niet op zodra je volwassen bent. Onderwijs legt namelijk de fundamenten voor onze toekomst. Daarom is het belangrijk dat onderwijs kinderen stimuleert om zich te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame burgers. Ons onderwijs moet jongeren, zeker uit een omgeving waar armoede en achterstelling heerst, kansen geven op vooruitgang. We willen alles op alles zetten, zodat juist deze jongeren worden uitdaagt, waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen en een eerlijke kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast willen we onderwijs dat voor iedereen ongeacht herkomst, sekse of sociale achtergrond, optimale kansen biedt, zodat men zich breed en maximaal kan ontplooien. Voorschoolse educatie en hoogwaardige kinderopvang geven kinderen een goed begin van hun schoolcarrière. Tijdige signalering van gedrag- en leerproblemen kan voorkomen dat leerlingen achterop raken, spijbelen of voortijdig de school verlaten.

Veel scholen staan midden in de wijk. Er wordt niet alleen onderwijs gegeven, er is ook kinderopvang en er vinden allerlei naschoolse activiteiten voor jongeren en ouders plaats. Het onderwijs werkt hierbij niet alleen samen met welzijns- en zorginstellingen, maar steeds vaker ook met culturele instellingen en sportverenigingen. Wij juichen deze brede schoolontwikkeling toe, omdat dit bijdraagt aan de brede ontplooiing van kinderen. De Brede School kan uitgroeien tot een kindercentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen en waar de basisbehoeften van jeugdigen en hun opvoeders centraal staan. De gemeente kan dit stimuleren, door samenwerking en afstemming van allerlei instellingen te bevorderen en door schoolgebouwen hiervoor geschikt te maken.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100