Wijk- en dorpsvoorzieningen

De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk of een dorp is niet alleen de fysieke structuur belangrijk, maar ook de verbanden tussen de bewoners. Daarom pleit GroenLinks voor een wijkgerichte aanpak waarbij burgerinitiatieven voor verbetering van wijken en dorpen een serieuze kans verdienen. Voor het welbevinden van mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kennen, invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. GroenLinks wil investeren in algemene voorzieningen, ontmoetings-plekken en ontplooiingsmogelijkheden. Mensen die kwetsbaar zijn krijgen extra aandacht door ze te betrekken, ze aan te spreken op hun mogelijkheden en ze te ondersteunen als ze het zelf niet redden. Tot slot wil GroenLinks het openbare gebied goed inrichten. We streven naar een openbare ruimte waarin iedereen graag verblijft en zich veilig voelt.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100