Dierenwelzijn en natuur- en milieubescherming

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners van onze gemeente hebben een gezelschapsdier en in het buitengebied zijn veel landbouwhuisdieren. De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren. Dieren horen bij onze samenleving, zij dragen bij aan een levendige gemeente. De dieren en hun leefomgeving verdienen onze aandacht en zorg. Dat geldt dus zowel voor huisdieren als voor in het wild levende dieren.

Bescherming van natuur en milieu is nodig voor een verantwoord flora- en faunabeheer. Om dieren in de natuur ruimte te geven, wil GroenLinks dat de groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar worden aangesloten. De gemeente werkt samen met buurgemeenten en de provincie voor het maken van natuurplannen, verbindingszones en het verwerven van middelen daarvoor. Binnen onze regio wordt gezocht naar kansrijke locaties en kansen voor bijzondere soorten en biotopen.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100