Groen

In Smallingerland verdwijnt de open groene ruimte, door de aanleg van wegen, woningen en bedrijventerreinen. Daarnaast dreigt het groen in Smallingerland te versoberen door de voorgenomen bezuinigingen op de groenvoorziening. Wat ons betreft is het openbaar groen geen sluitpost waar zomaar op bezuinigd kan worden, maar biedt het juist kansen om de kwaliteit en de leefbaarheid van de dorpen en wijken te verbeteren.

We moeten ervoor waken dat we ons agrarisch cultuurlandschap in stand houden. Dit kunnen we doen door kleinschalige en duurzame landbouw te stimuleren. Zonder de inzet van de boeren in Smallingerland bestaat in het buitengebied geen groene ruimte. We hebben namelijk groengebieden nodig voor onze dagelijkse ontspanning, voor spelen en sporten. Daarnaast zijn groengebieden van vitaal belang voor het behoud van diversiteit in de natuur en voor een grote verscheidenheid van planten en dieren. GroenLinks wil de groene ruimte en het coulisselandschap van Smallingerland behouden en versterken. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol.

In elke buurt komt groen voor iedereen. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. Door bouwlocaties voor woningen of bedrijven slimmer in te richten, kan de beschikbare ruimte efficiƫnter worden gebruikt. In alle gevallen geldt dat hoogbouw een hoge beeldkwaliteit moet hebben. Wanneer we met buurgemeenten afspraken kunnen maken over wat en waar we willen gaan bouwen, kan een groter gebied open blijven.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100