Polderhoofdkanaal

Het polderhoofdkanaal is letterlijk ‘een hoofdpijndossier’. De inwoners van De Veenhoop hebben dat aan den lijve ondervonden.  Toen de werkzaamheden op last van de rechter werden stilgelegd, mocht er letterlijk niets meer gebeuren. Het gevolg waren kapotte wegen en daardoor moeilijk bereikbare woningen.

GroenLinks was en is niet persé tegen de opening van het kanaal. Op het kanaal mag best weer gevaren worden, maar niet tegen elke prijs. Smallingerland steekt een fors bedrag in het Polderhoofdkanaal. Wij twijfelen of de voorgespiegelde werkgelegenheid er ooit gaat komen. Als de kosten afgewogen worden tegen de baten dan is dit plan gewoon te duur. Voor dat geld kan ook op een andere manier werkgelegenheid gerealiseerd worden.

Standpunt op 4-1-2009

De gemeenteraad van Smallingerland heeft in 2006 € 500.000 beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden aan het polderhoofdkanaal. Op last van de rechter liggen de werkzaamheden nu stil.
GroenLinks Smallingerland is niet persé tegen de opening van het kanaal. Op het kanaal mag best weer gevaren worden, maar niet tegen elke prijs.

De bijdrage van Smallingerland is verhoogd naar € 1.375.000,-

Milieuorganisaties hebben terecht geprotesteerd tegen het verloren gaan van het leefgebied van bedreigde diersoorten. Ook de kosten moeten goed in de gaten gehouden worden.

Eind 2009 is op een informatieavond van het Polderhoofdkanaal gebleken dat de onderbouwing van de baten flinterdun is. De natuurcompensatie lijkt dik in orde.  Als de kosten afgewogen worden tegen de baten dan is dit plan gewoon te duur. Voor dat geld kan ook op een andere manier werkgelegenheid gerealiseerd worden.

Het Polderhoofdkanaal is een waterweg in de gemeenten Smallingerland en Opsterland, in de Nederlandse provincie Friesland. Het kanaal loopt van De Veenhoop naar Nij Beets en met een scherpe hoek verder richting de Nije Feart, bij Ulesprong.

Het kanaal maakt deel uit van de waterbeheersing in de grote veenpolder, bij droogte laat men boezemwater instromen en als er te veel water is wordt er water geloosd op de boezem door middel van het gemaal. In de grote veenpolder komt kwel van het Drents Plateau naar boven. Door deze kwelstroom is het water in het Polderhoofdkanaal van een uitzonderlijke kwaliteit. Een gevolg hiervan is dat in het kanaal een goed ontwikkelde onderwatervegetatie aanwezig is. Onderdeel hiervan is de zeer zeldzame gestreepte waterroofkever. Daarnaast komen nog een aantal beschermde soorten voor in het kanaal: groene glazenmaker, kleine modderkruiper, grote modderkruiper en bittervoorn.

 

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100