Verandering begint in Smallingerland

NATUURLIJK OMDAT HET KANSTEM 21 MAART GROENLINKS.’

GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving.

Het is tijd voor verandering.

EERLIJK DELEN

Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De regering verhoogt de btw en verlaagt de dividendbelasting. Dit is oneerlijk en het kan anders. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen; in Nederland en in smallingerland

 • Er groeien geen kinderen in armoede op: ieder kind verdient een eerlijke start.
 • We verlichten schulden: we zorgen ervoor dat mensen niet door schulden de grip op hun leven verliezen. Aan mensen die schulden hebben mag niet worden verdiend.
 • Iedereen heeft recht op een betaalbare woning: we zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. We helpen starters op de woningmarkt.

ZORG

We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst.

 • Meer wijkverpleegkundigen: de werkdruk van verpleegkundigen gaat omlaag, zieke en oudere mensen krijgen meer zorg.
 • Een vast gezicht aan het bed: wie ziek is, verdient een persoonlijke behandeling.
 • Een vaste baan voor de zorgverleners: we maken werken in de zorg weer aantrekkelijk.
 • Wie dat wil, kan zijn of haar zorg in eigen hand nemen: het PGB wordt beter geregeld.
 • Er komt een einde aan het eigen bijdragecircus: ziek zijn is geen eigen risico.

KLIMAATVERANDERING

Wat we nu doen of laten, raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest er voor klimaatverandering hard aan te pakken. We kiezen we voor groene en schone gemeenten: we zorgen voor schone lucht in onze straten en stimuleren duurzame energie.

 • We zorgen voor schone lucht: bijvoorbeeld door te investeren in het openbaar vervoer, fietspaden en het planten van bomen.
 • We stimuleren duurzame energie: de overstap naar schone energie wordt makkelijk en betaalbaar.
 • We isoleren woningen beter: zo gaat de energierekening omlaag én helpen we het klimaat.

 

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100