2: Peter Lesterhuis

Terwijl de economische crisis in Nederland voorbij lijkt te zijn, is ecologische crisis waarin we ons bevinden nog steeds niet over. De voorraad fossiele brandstof raakt op waardoor de energiekosten en dus ook de woonlasten zullen stijgen. Hier zien we inmiddels een enorme ongelijkheid ten aanzien van werk en inkomen ontstaan. Mensen met een hoog inkomen zijn in staat te investeren in duurzame maatregelen en maken daarvoor vaak gebruik van de nodige subsidies, terwijl de mensen met een uitkering of minimumloon slechts genoeg geld hebben om de alsmaar stijgende maandlasten te kunnen betalen en de wekelijkse boodschappen te doen. Daarom pleit ik voor het versneld energieneutraal maken van de gehele sociale huursector, waarbij huizen optimaal geïsoleerd worden en geheel zelfvoorzienend zijn. Sociale huurders besparen hierdoor niet alleen op de woonlasten, het creëert ook extra werkgelegenheid in een periode waarin we te maken hebben met hoge werkloosheid.

Voor veel mensen is regie over het eigen leven niet zo vanzelfsprekend. Tijdens mijn werk als docent in de gezondheidszorg merk ik dat het systeem leidend is geworden en dat de mens steeds minder centraal is komen te staan. Nu de gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid heeft overgenomen, kunnen we voorwaarden scheppen zodat mensen met een zorgvraag weer zelf kunnen bepalen wanneer ze 's ochtends ontbijten en 's avonds naar bed gaan.

De keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de generaties na ons. Laten we dan ook de goede keuzes maken, zodat onze kinderen en kleinkinderen in een schoon, gezond, sociaal en solidair Smallingerland kunnen samenleven.

Daar wil ik me als raadslid voor inzetten.

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100