4 Paul van Dijk 320

In de weken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal ik 12 blogs schrijven.

De 12 punten van GroenLinks die we gebruiken voor het verkiezingsprogramma van GroenLinks in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Over 12 onderwerpen die ons leven nu en in de toekomst zullen bepalen.
Waar staan we, wat doen we en waar willen we heen?
Met 12 punten van de symbolische Pizza die wij als samenleving te verdelen hebben.
Elke punt is even belangrijk als de andere, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze vormen immers samen de volledige Pizza, zoals wij als mens, dier, natuur en milieu ook één wereld vormen waarin we leven.
Kortom: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!”.
Ik wens u veel leesplezier,
Paul van Dijk

 

iStock 510776574Niet voor niets is de Zorg het eerste onderwerp van deze reeks blogs. De zorg voor onszelf, voor elkaar en voor onze omgeving is het eerste wat wij als kind leren.

Jammer dat er mensen zijn die dat gedurende hun leven vergeten.

Veel mensen denken dat willen kunnen is, succes een keuze en dat je je eigen gezondheid zelf kunt bepalen. Dat maakt minder fortuinlijke mensen, zieke mensen en minder bedeelde mensen verantwoordelijk voor hun eigen situatie.

Deze denkwijze vind ik onzin, antisociaal en verre van solidair!

Pagina 3 van 3

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100