11. Middenstand en winkeltijden

Dit is wellicht het minst makkelijke onderwerp voor mij om een blog over te schrijven.

Zoals u in mijn eerdere blogs hebt kunnen lezen, zijn er vele onderwerpen waar ik binnen het gemeentebeleid prioriteit aan geef boven deze.

Toch: het houdt mensen blijkbaar erg bezig. Ik weet zo wel 4 politieke partijen die van centrumplannen en parkeermogelijkheden het centrale thema hebben gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

In de komende raadsperiode moet het er toch maar eens van komen dat winkeliers en middenstanders zelf hun openingstijden mogen bepalen. Tot nu toe heeft de zittende coalitie dat nog tegengehouden middels afspraken die zij onderling hebben gemaakt, maar de meerderheid van zowel gemeenteraad als inwoners van Smallingerland willen dit veranderd zien.

Hierbij is de keuzevrijheid wel heel belangrijk. In sommige plaatsen in Nederland worden middenstanders gedwongen om ook op zondag geopend te zijn. Voor veel kleine zelfstandigen een onmogelijke en onvoordelige zaak.

Persoonlijk vind ik dat de zondagsopening zowel voor- als nadelen heeft. Waar ik mij kan voorstellen dat een supermarkt ook op deze dag zijn cliënten wil bedienen en dat deze cliënten het gemakkelijk vinden dat zij het gehele weekend kunnen winkelen, is er ook een andere kant. Iemand met een 1-manszaak zal de omzet niet verhoogd zien door een extra dag open te zijn, terwijl de werkdruk en de kosten wel zullen stijgen. En de omzet zal waarschijnlijk wèl dalen wanneer deze winkelier besluit om op zondag de winkel niet te openen. Klanten kunnen dan bij een concurrent terecht.

De toekomst zal uitwijzen of mijn vrees voor de kleine zelfstandige waarheid wordt of niet.

Wat het parkeren betreft: ik vind het niet nodig dat het centrum zich volledig richt op het gebruik van de auto. Laten we in plaats daarvan het openbaar vervoer en de fiets goed faciliteren.

En als er zaken gedaan worden tussen gemeente en ondernemers: “Gelijke monniken, gelijke kappen. Geen verschil tussen grote en kleine of oude en nieuwe middenstanders”.

In ons verkiezingsprogramma staat:
Het uitgaansleven in Smallingerland blijft wat GroenLinks betreft niet beperkt tot de werkweek en de zaterdag. We zijn blij dat we tegenwoordig ook op zondag naar de bibliotheek en het theater kunnen. Tevens biedt de zondag volop kansen voor de lokale horeca. Wat ons betreft kunnen zomers de terrassen op zondag ook gewoon open. Mensen die op zondag met een bootje in het centrum van Drachten aanmeren, willen immers ook vermaakt worden!

Ik hoop van harte dat we een leuk en bruisend centrum in Drachten krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van de andere kernen in onze mooie gemeente.

Paul van Dijk

 

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100