10. Veiligheid

Een onderwerp dat steeds meer de aandacht trekt. En tegelijk een onderwerp die heel belangrijk is en waar we vaak te weinig aan kunnen doen.

De veiligheid van alle inwoners behoort tot de portefeuille van de burgemeester.

Hij is hiermee in feite verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van de gemeente. In de praktijk betekent dit dat de burgemeester het contact coördineert met de veiligheidsregio Fryslân. De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de gemeente met de brandweer, politie, provincie, ziekenhuizen, het waterschap en allerlei andere hulpverlenende instanties.

In ons programma staat: ”We streven naar een veilige gemeente waarin ruimte is voor àlle inwoners”.

Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Veiligheid is misschien ook wel het moeilijkste onderwerp wat in deze blogs besproken wordt. Want wanneer ben je veilig?

Wanneer je weinig kans op een verkeersongeluk hebt?

Wanneer er veel politie op straat is?

Of wanneer alles gecontroleerd wordt?

Verlichting op de openbare weg? Ja, maar toch ook letten op lichtvervuiling. Telkens weer een afweging.

Iedereen heeft een andere definitie van veiligheid. Bovendien is er ook een verschil tussen veilig zijn, de kans dat jou iets overkomt is dan erg klein, en je veilig voelen.

Als ik een straatje omloop met mijn hond en ik kom door een donker steegje, ben ik waarschijnlijk best wel veilig. Toch voel ik me dan niet op mijn gemak.

Het is dus van belang dat we (bestuurders, politici en inwoners) met elkaar in gesprek blijven over de vraag hoe we dit het beste kunnen organiseren. Meedenken door de bewoners en/of gebruikers van elk gebied vergroot zowel het draagvlak als de kans dat we hierin met elkaar slagen.

Toch, ondanks het feit dat veiligheid als één van de belangrijkste punten wordt ervaren, moeten we uitkijken voor symboolpolitiek. Regels afspreken en deze vervolgens niet handhaven is daar een voorbeeld van. Ook de hele zware maatregelen zoals die nu op stapel staan via de “sleepwet”, zijn vaak meer op emotie dan op redelijkheid gebaseerd.

Meestal een kwestie van schijnveiligheid die leidt tot schijnheiligheid.

Wanneer de samenleving meer aandacht en belangstelling voor elkaar heeft zijn acties als #metoo in de toekomst hopelijk niet meer nodig.

Als we er voor kiezen om iedereen te controleren, lopen we het risico als een samenleving zoals “1984” van George Orwell (Big Brother) te eindigen.

Ik wens iedereen toe dat hij of zij zowel veilig ìs, als dat deze zich ook veilig voelt. Laten we daar met elkaar aan werken.

Paul van Dijk