7. Energie

windmolen in grasKent u het televisieprogramma “5 jaar Later”?
Hierin doen mensen uitspraken en voorspellingen, waar zij 5 later opnieuw mee geconfronteerd worden.
Vaak blijkt hieruit dat de toekomst voorspellen heel lastig is en dat er in de loop van de jaren allerlei onverwachte omstandigheden opduiken.
In de politiek, ook de gemeentelijke, klinken regelmatig verhalen over dromen, idealen en vergezichten. Deze worden dan “een punt op de horizon” genoemd.
Dit wordt vaak vervolgd met een plan welke over 20 of 25 jaar gerealiseerd moet zijn.
Evenzogoed als wij 20 jaar geleden niet wisten hoe de wereld er in 2018 uitziet, kunnen wij ook nu niet voorspellen in welke omstandigheden wij in 2038 leven.Kun je daarom geen op de toekomst gericht beleid maken?
Wellicht nog lang niet gemakkelijk, maar we kunnen in ieder geval de richting bepalen. Daar kunnen we, op basis van lessen uit het verleden, namelijk wel de toekomst mee beïnvloeden.
Als voorbeeld:
Wanneer je van hieruit naar het zuiden rijdt, kom je vanzelf in Frankrijk terecht.
En wanneer we in de wereld op dezelfde manier met onze aarde om blijven gaan, komt de ellende vanzelf naar ons toe. Alle klimaatontkenners als Trump en Baudet ten spijt.
De problemen van klimaatverandering zijn toch overduidelijk? Hebben wij niets geleerd van de film “An Inconvenient Truth” van Al Gore? Zijn de gevolgen van de gasboringen in Groningen niet duidelijk genoeg?
Volgens mij is dit zowel letterlijk als figuurlijk schokkend. Daarom moeten we ook met zo veel mogelijk partijen en organisaties (bv. Laat Friesland niet zakken) samenwerken om de gasboringen in Groningen te stoppen en te voorkomen dat deze praktijken in Friesland gaan plaatsvinden.
Niemand wil met angst en beven gaan slapen en vervolgens het risico lopen dat huis en haard bedreigd wordt door een aardbeving. Dit is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van menselijk handelen!
Daarom moet de nadruk liggen op de politieke wil. Het kan, maar de vraag is of we de prijs willen betalen. Veel mensen beseffen zich dat luchtvaart vervuilend en funest voor de ozonlaag is, doch laten zij zich ervan weerhouden om op een vliegvakantie te gaan?
Ditzelfde geldt voor de politiek. Wanneer maken wij de keuze voor schone energie? En wat hebben wij hiervoor over?
In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van GroenLinks staat:

 • Op weg naar een duurzame samenleving, we willen in 2030 alle fossiele brandstoffen uit onze gemeente gebannen hebben en overgegaan zijn op duurzame energie zoals zon en wind. Hoe eerder dit gebeurt, hoe liever!
 • Alle openbare gebouwen in Smallingerland worden energieneutraal.
 • Tegengaan van gasboringen in Smallingerland en wel per direct!
 • Alle bestaande sociale huurwoningen worden energieneutraal. Alle nieuwbouw en renovatie wordt duurzaam.
 • Maak het delen van zonnepanelen mogelijk.
 • Oplaadplekken voor het opladen van fiets en auto, ook voor appartement bewoners.
 • Hoe moeilijk het ook is, elke vorm van boring naar gas door Vermillion maken wij zo lastig mogelijk.
  In het recente verleden heeft de gemeenteraad in Smallingerland hierover in een besloten sessie een besluit genomen. Zie ook:
  http://www.lc.nl/friesland/Drachten-teruggefloten-na-truc-alsnog-seismologisch-onderzoek-22388792.html 
 • Energie uit zon en wind. Stimuleren van initiatieven van inwoners, van onderop.
 • Coöperatief ondernemen en faciliteren.

Dit is wat wij op gemeentelijk niveau kunnen bereiken.

Het meeste beleid ten aanzien van energie vindt op provinciale en landelijke schaal plaats.
Uiteraard ondersteunt de fractie van GroenLinks Smallingerland ook de mensen van GroenLinks op provinciaal en landelijk niveau die hiermee bezig zijn.
Wanneer u hier nieuwsgierig naar geworden bent, kan ik u de publicatie “Circulair Friesland” van Houkje Rijpstra aanraden. Ook de activiteiten van het bedrijf DZyzzion (gevestigd in Drachten) kunnen voor gemeente Smallingerland interessant zijn.
Onder deze blog zullen een aantal links staan die verwijzen naar onder andere de mening van GroenLinks over kernenergie, het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de visie van GroenLinks op duurzaamheid.
Wij zijn niet de enige partij die zeggen dat duurzaamheid in de energievoorziening een belangrijk thema is. Onze burgemeester Tom van Mourik wees op het belang hiervan in zijn nieuwjaarstoespraak:
“Circulaire economie is nu nog een redelijk abstract begrip, ook al zijn Nij Smellinghe en Philips daar al lang en breed mee bezig. Maar wat betekent dat voor ons. Voor de gemeente, maar ook voor de inwoners. Hoe gaan we verantwoord om met grondstoffen en energie en hoe doen we dat in gezamenlijkheid”.
Toch zal in de toekomst blijken dat we alleen daadwerkelijk iets kunnen veranderen wanneer we daar ook iets voor over hebben. Hiervoor zijn naast de makkelijke ook moeilijke maatregelen nodig en niet alle politieke partijen zijn hiertoe bereid. Helaas de meeste niet!
Daarom is het bij verkiezingen voor nu en in de toekomst belangrijk om te bedenken:
Het enige alternatief voor GroenLinks is Fossiel Rechts, en dat laten we toch niet gebeuren?!
Paul van Dijk

Meer lezen over GroenLinks en energie?

 

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100