6 Duurzaamheid en milieu

 

Een bestuur dat er voor zorgt dat Groen ook groen blijft en dat de Grijze industrie een groen karakter krijgt, zorgt in het heden voor een nieuwe en schone economie en daarmee op lange termijn voor een wereld waarin ook ons nageslacht op een fatsoenlijke manier kan leven.
Daarvoor hebben we nodig dat er voldoende groene plekken in de bebouwde kom zijn, zullen we de bedrijventerreinen moeten vergroenen, moet er ingezet worden op duurzame landbouw en last but not least: Geen chemische bestrijdingsmiddelen meer moeten gebruiken.
Smallingerland heeft al eerder aangegeven dat zij niet te wachten op bio-industriebedrijven.
Maar dit is tot nu toe slechts theorie, wanneer er in de nabije toekomst zich dergelijke bedrijven aandienen zullen in de praktijk veel partijen kiezen voor de werkgelegenheid die deze bedrijven meebrengen.
Principes geven pas blijk van stevigheid, als er ook daadwerkelijk belangen moeten worden afgewogen.
Wanneer wij het centrum van Drachten autoluw of nog liever autovrij maken, scheelt dit veel vervuiling en fijnstof in de lucht. Veel partijen vinden de prijs die betaalt moet worden voor een schoon milieu en een betere leefomgeving vaak te hoog.

Binnen onze eigen Groenvoorziening zal er het goede voorbeeld gegeven moeten worden.
Bijvoorbeeld door gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen (Ecostyle) in plaats van zeer vervuilende glyfosaat (Roundup).
Pas dan zijn wij geloofwaardig wanneer we zeggen te streven naar biologische landbouw.
En ook dan pas bewijzen we dat we de urgentie van duurzaamheid en een schoon milieu inzien.
Tot slot zouden we daarmee ook de biodiversiteit stimuleren die we zo graag in onze leefomgeving willen hebben. Bijvoorbeeld door meer bijen en insectenhotels in de wijken te bouwen en de gebieden waar veel insecten leven met elkaar te verbinden.

Daarom staat in ons verkiezingsprogramma:

  • Een economie van de toekomst, met schone, biologische en duurzame bedrijven.
  • Duurzaamheidstoets voor nieuwe bedrijven.
  • Meer aandacht voor biodiversiteit en natuurbeheer.
  • Bestrijden van overlast door licht, zwerfafval en reducering van de hoeveelheid huisvuil.
  • Bedrijven controleren op milieumaatregelen.
  • Duurzaamheid als uitgangspunt en gemeente geeft het goede voorbeeld!


Wanneer we dit alles willen bereiken zal hiervoor een stevige en grote fractie van GroenLinks nodig zijn.
Paul van Dijk

Verder lezen over duurzaamheid en milieu:

 

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100