5. Leefomgeving

In het recente verleden zijn de gemeenteraadsleden hier verscheidene keren op gewezen en zijn zij in aanraking gekomen met inwoners van Smallingerland die dit heel anders hebben ervaren.
Te vaak nog is er een willekeur van bestuur en worden bestaande afspraken en/of beloftes niet nagekomen.
Eén van de redenen waarom mensen zich afkeren van de politiek is dat de overheid niet altijd betrouwbaar is.
In principe heeft Smallingerland alles: voorzieningen en groen, water, landbouwgebieden en bos. Laten we dit in de toekomst behouden en waar mogelijk uitbreiden.
Een bekende tenniscoach zei 25 geleden al: “als je jezelf wilt verbeteren, werk dan aan je sterke punten in plaats van je zwakke”.
Smallingerland zal nooit een centrum krijgen die even schilderachtig is als Delft. Evenmin zal Drachten een plaats als Sneek benaderen wanneer je naar de Watersport kijkt.
Daarom is het voor onze gemeente van belang om juist de voor ons unieke kwaliteiten te benadrukken. Bijvoorbeeld veel groen in de wijk (stop de “inbreiding”, de bebouwing van de groene stukken in de buurten).
En koester de ecologische structuur binnen de gemeente, laat bijvoorbeeld de insecten van het ene naar het andere gebied kunnen komen.

 We moeten er natuurlijk voor zorgen dat gekeken wordt naar het totale beleid (integraal). Het verband van de leefomgeving met huisvesting, natuur en milieu is overduidelijk.
In ons programma staat:

  • Meer ruimte voor natuur, aanplant van bomen en biologische landbouw.
  • Meer eigenaarschap van inwoner van hun directe leefomgeving en hogere buurtbudget. (burgerinitiatieven)
  • Elk dorp en elke wijk een eigen eetbare tuin.

Dit in combinatie met een eigen gemeentelijk leerwerkbedrijf, iedere tuin krijgt tussen de 2 en 4 mensen vanuit een re-integratietraject. De opbrengst van de tuinen is bestemd voor alle vrijwilligers die er aan meewerken en tegen een kleine vergoeding voor de inwoners van buurt, wijk of dorp, wat overblijft gaat naar de voedselbank.

  • Een schone en gezonde leefomgeving met aandacht voor luchtkwaliteit.
  • Samenhang recyclen, vergroenen en zwerfvuil.
  • Geen megastallen in Smallingerland en geen ruimte voor bio-industrie.
  • Voldoende voorzieningen op buurt en dorpsniveau, zoals speelveldjes, buurthuis etc.

Verbeter de wereld, begin in je eigen buurt!
Paul van Dijk

Meer weten over hoe GroenLinks aankijkt tegen leefomgeving? Lees meer op:

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100