4. Huisvesting

GroenLinks heeft buiten deze sociale voorwaarden natuurlijk ook groene en duurzame eisen waar onze woningen aan moeten voldoen:

  • Energiezuinig en duurzaam wonen voor iedereen.
  • Op ieder dak moetenzonnepanelen geplaatst kunnen worden, ook in het huursegment.
  • Levensloopbestendig en zelfstandig wonen voor wie dat wil.
  • Toewerken (in liefst zo snel mogelijk tempo) naar het doel: in 2030 alle sociale huurwoningen energieneutraal.

“Draagvlak in een pluriforme wijk”, zie je regelmatig staan in rapporten die over huisvesting geschreven worden. In gewone mensentaal betekent dit iedereen recht heeft op een prettige woonomgeving en dat er voor alle inwoners plaats moet zijn.

In de praktijk zien we vaak dat een “ghetto” wordt aangepakt door mensen te laten verhuizen naar een andere wijk. Dit is dan ook geen oplossing maar het verplaatsen van problemen.

Wanneer er “gepast” verhuurd wordt door de woningbouwvereniging, hierbij is een regierol van de gemeente noodzakelijk, kan de sociale controle vanuit de wijk er voor zorgen dat de buurt netjes en prettig blijft.

Zo krijg en behoud je cohesie (gemeenschapszin) in de wijk of het dorp.

Zeker wanneer buurtactiviteiten plaatsvinden, van een gezamenlijke barbecue, tot burendag of een activiteit tijdens een voetbalwedstrijd, het zorgt ervoor dat mensen elkaar kennen.   En dat leidt weer tot meer begrip voor elkaar.

Wellicht ligt hier een mooie taak voor het gebiedsteam in samenwerking met een wijkagent of anderen die betrokken zijn bij het welzijn van de buurt. Het is altijd beter om problemen in een wijk te voorkomen, dan om achteraf de problemen die ontstaan in een straat of buurt op te lossen.

Vraag ook de bewoners van een buurt, wijk of dorp welke wensen zij hebben. Zij weten vaak zelf het beste wat er nodig is om hun omgeving leefbaar te maken of te houden.

Betrokken inwoners zijn ook meer gemotiveerd om verbeteringen in hun eigen omgeving aan te brengen. Tevens krijg je hier meer animo voor burgerinitiatieven van.

Is bijvoorbeeld een wijktuin in iedere wijk niet een prachtig idee? Dit zorgt voor vergroening van de buurt, meer contacten onderling en de opbrengst (groente, fruit, kruiden) komt ook voor de inwoners goed van pas.

Dit is overigens ook prima te combineren met het al eerder genoemde gemeentelijk Leerwerkbedrijf.

Buurten en wijken waar de mensen elkaar kennen, zijn vaak de leukste plekken om te wonen. Mijn advies is dus: “maak eens een praatje met de buren”, wellicht zijn het wel heel aardige mensen!

Prettig wonen is een recht van iedereen.

Begrip in de wijken voor ieders leef- en woonstijl is van belang, uw vrijheid houdt op waar die van een ander begint.

Dat maakt van een huis ook een thuis.

 

Paul van Dijk


 Meer lezen over hoe GroenLinks tegen huisvesting aankijkt:

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100