2. Onderwijs

 

thema onderwijs ja1f7fWeet u zich nog uw eerste schooldag te herinneren? Ik wel, en ik kan u vertellen dat ik die niet leuk vond.

Toch ben ik achteraf enorm blij dat ik de kans heb gehad om mij te ontwikkelen tot de mens die ik geworden ben.

Ik ben bang dat ik geluk heb gehad. Dat ik toevalligerwijs in het juiste tijdvak en het juiste deel van de wereld ben geboren.

De tweedeling in de samenleving begint tegenwoordig al op de peuterspeelzaal.

Steeds meer en steeds vaker zien we scholen met een homogeen leerlingenbestand, beter bekend als witte en zwarte scholen.

Je afkomst mag niet bepalen naar welke basisschool je gaat.

Het beroep van je ouders mag de keuze van het middelbaar onderwijs niet beïnvloeden.

Of je gaat studeren, moet van je mogelijkheden afhangen, niet van externe omstandigheden. Daarom moet doorleren voor iedereen betaalbaar zijn.

Steeds meer bepaalt de inhoud van de portemonnee van de ouders de toekomst op school van de kinderen.

In ons GroenLinks programma staat:

  • Iedereen kan naar school, kwalitatief en betaalbaar passend onderwijs.
  • Actieve jeugdzorg en jongerenbeleid, voor maar ook mèt de inwoners.
  • Ondersteuning bij scholing en flexibele toegang tot het ROC.
  • Goed onderwijs in een goed schoolgebouw en dicht bij huis.

Dat zijn de doelen waar wij naar streven. Toch heeft een gemeente maar zeer beperkt invloed op het onderwijs. We kunnen en moeten zorgen voor goede en voldoende schoolgebouwen, Daarnaast kunnen wij alleen bijdragen wanneer er kinderen buiten de boot dreigen te vallen.

Dit is wellicht een kleine invloed die een gemeente heeft, maar wel van zeer groot belang.

Onderwijs bepaalt de toekomst van Smallingerland, Friesland, Nederland, Europa en de rest van de wereld. We kunnen daarom niet het onderwijs laten vallen.

Bezuinigen op onderwijs is beknibbelen op de toekomst van mens, dier, natuur en milieu.

Dat laten wij niet gebeuren!

Paul van Dijk

 

 

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100