1. Zorg

iStock 510776574Niet voor niets is de Zorg het eerste onderwerp van deze reeks blogs. De zorg voor onszelf, voor elkaar en voor onze omgeving is het eerste wat wij als kind leren.

Jammer dat er mensen zijn die dat gedurende hun leven vergeten.

Veel mensen denken dat willen kunnen is, succes een keuze en dat je je eigen gezondheid zelf kunt bepalen. Dat maakt minder fortuinlijke mensen, zieke mensen en minder bedeelde mensen verantwoordelijk voor hun eigen situatie.

Deze denkwijze vind ik onzin, antisociaal en verre van solidair!

Er is volgens mij geen onderwerp te bedenken waar zoveel nonsens over gesproken wordt als over gezondheid. Tegelijkertijd is er ook geen onderwerp te bedenken waar zoveel geld aan verdiend wordt. Zou het iets met elkaar te maken kunnen hebben? Zou dit echt zo zijn?

Grote zorgverzekeraars willen ons wijs maken dat ieder mens door zijn of haar eigen gedrag invloed heeft op de gezondheid en daarmee op de kosten die zij maken in de zorg. Hierbij wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de genetische informatie die ieder mens meekrijgt.

Daar komt ook het eigen risico vandaan, schaf dit af!

Verzekeringen worden ook aangeboden als maatwerk op iemands persoonlijke leven, hiermee schaffen ze de solidariteit af.

Deze ontwikkeling gaat tegenwoordig nog verder:

Zelfs datingsites proberen nu mensen te koppelen die al dezelfde omstandigheden hebben. Hoezo pluriforme samenleving? Moeten we terug naar de tijd van de adel waarin kinderen worden uitgehuwelijkt om het kapitaal veilig te stellen? Moet je geld hebben om gezond te mogen zijn of weer te worden?

Wordt zorg en gezondheidszorg iets voor de elite? Zij die het wèl kunnen betalen?

Ik denk dat het antwoord gegeven kan worden door het uitgangspunt van waaruit de zorg georganiseerd moet worden: solidariteit!

Zorg is duur, wordt vaak beweerd. Toch is dát niet waar. In Nederland geven wij zo’n 9,5 % van ons Bruto Nationaal Product uit aan zorg. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dat zo’n 16 %.

Ja natuurlijk, in Groot-Brittannië zijn de kosten een stuk lager, maar daar willen we ons toch niet mee vergelijken? Geeft de manier waarop we omgaan met zieken en hulpbehoevenden niet aan welke mate van beschaving we in ons land hebben?

Zorg mag kosten wat wij er als samenleving voor over hebben.

Kan er bezuinigd worden binnen de Zorg? Jazeker!

Gigantisch hoge salarissen voor de bestuurders (soms zelfs 4 maal de Balkenende norm), zinloze administratiedruk en winsten van zorgverzekeraars die rustig op de plank blijven liggen of nog erger: aan aandeelhouders dreigen te worden gegeven.

Kan er bezuinigd worden op de Zorg? Absoluut niet!

De basis van ons bestaan is dat we ons geen zorgen hoeven te maken of wij zorg krijgen wanneer we dat nodig hebben. Iets dat ons allemaal kan overkomen. Daarom zullen we er aan moeten wennen dat we een flink deel van ons gezamenlijk inkomen aan zorg moeten uitgeven.

Het meeste van alles wat hierboven beschreven is, ligt in de handen van onze regering.
Toch kan ook op gemeentelijk niveau het nodige gedaan worden:

  • In de Jeugdzorg bijvoorbeeld kunnen we samen met de gebiedsteams, de huisarts en de wijkverpleegkundigen er voor zorgen dat onze jeugd een toekomst heeft door er voor te zorgen dat zij de hulp krijgt die ze verdient.
  • In een tijd dat steeds meer ouderen thuis blijven wonen, zijn een ruimhartige WMO en een goede thuiszorg onontbeerlijk voor een gezonde samenleving.
  • Een ziekenhuis dichtbij is wat wij gelukkig hebben, laten we dit vooral zo houden.
  • Een bereikbare en betaalbare zorg voor alle inwoners van Smallingerland.
  • PGB’s moeten in Smallingerland mogelijk blijven.
  • Makkelijke toegang tot de GGZ.
  • Zorg op maat en dicht bij de mensen.
  • Doorgaan met 1 hulpverlener als aanspreekpunt per gezin.
  • Smallingerland moet opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

De zorg is ons wel degelijk een zorg!

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Paul van Dijk


Verder lezen over hoe GroenLinks tegen de zorg aankijkt?
Lees dan bijvoorbeeld:

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100