4 Paul van Dijk 320

In de weken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal ik 12 blogs schrijven.

De 12 punten van GroenLinks die we gebruiken voor het verkiezingsprogramma van GroenLinks in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Over 12 onderwerpen die ons leven nu en in de toekomst zullen bepalen.
Waar staan we, wat doen we en waar willen we heen?
Met 12 punten van de symbolische Pizza die wij als samenleving te verdelen hebben.
Elke punt is even belangrijk als de andere, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze vormen immers samen de volledige Pizza, zoals wij als mens, dier, natuur en milieu ook één wereld vormen waarin we leven.
Kortom: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!”.
Ik wens u veel leesplezier,
Paul van Dijk

 

Dit is wellicht het minst makkelijke onderwerp voor mij om een blog over te schrijven.

Zoals u in mijn eerdere blogs hebt kunnen lezen, zijn er vele onderwerpen waar ik binnen het gemeentebeleid prioriteit aan geef boven deze.

Toch: het houdt mensen blijkbaar erg bezig. Ik weet zo wel 4 politieke partijen die van centrumplannen en parkeermogelijkheden het centrale thema hebben gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

In de komende raadsperiode moet het er toch maar eens van komen dat winkeliers en middenstanders zelf hun openingstijden mogen bepalen. Tot nu toe heeft de zittende coalitie dat nog tegengehouden middels afspraken die zij onderling hebben gemaakt, maar de meerderheid van zowel gemeenteraad als inwoners van Smallingerland willen dit veranderd zien.

Hierbij is de keuzevrijheid wel heel belangrijk. In sommige plaatsen in Nederland worden middenstanders gedwongen om ook op zondag geopend te zijn. Voor veel kleine zelfstandigen een onmogelijke en onvoordelige zaak.

Persoonlijk vind ik dat de zondagsopening zowel voor- als nadelen heeft. Waar ik mij kan voorstellen dat een supermarkt ook op deze dag zijn cliënten wil bedienen en dat deze cliënten het gemakkelijk vinden dat zij het gehele weekend kunnen winkelen, is er ook een andere kant. Iemand met een 1-manszaak zal de omzet niet verhoogd zien door een extra dag open te zijn, terwijl de werkdruk en de kosten wel zullen stijgen. En de omzet zal waarschijnlijk wèl dalen wanneer deze winkelier besluit om op zondag de winkel niet te openen. Klanten kunnen dan bij een concurrent terecht.

De toekomst zal uitwijzen of mijn vrees voor de kleine zelfstandige waarheid wordt of niet.

Wat het parkeren betreft: ik vind het niet nodig dat het centrum zich volledig richt op het gebruik van de auto. Laten we in plaats daarvan het openbaar vervoer en de fiets goed faciliteren.

En als er zaken gedaan worden tussen gemeente en ondernemers: “Gelijke monniken, gelijke kappen. Geen verschil tussen grote en kleine of oude en nieuwe middenstanders”.

In ons verkiezingsprogramma staat:
Het uitgaansleven in Smallingerland blijft wat GroenLinks betreft niet beperkt tot de werkweek en de zaterdag. We zijn blij dat we tegenwoordig ook op zondag naar de bibliotheek en het theater kunnen. Tevens biedt de zondag volop kansen voor de lokale horeca. Wat ons betreft kunnen zomers de terrassen op zondag ook gewoon open. Mensen die op zondag met een bootje in het centrum van Drachten aanmeren, willen immers ook vermaakt worden!

Ik hoop van harte dat we een leuk en bruisend centrum in Drachten krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van de andere kernen in onze mooie gemeente.

Paul van Dijk

 

Een onderwerp dat steeds meer de aandacht trekt. En tegelijk een onderwerp die heel belangrijk is en waar we vaak te weinig aan kunnen doen.

De veiligheid van alle inwoners behoort tot de portefeuille van de burgemeester.

Hij is hiermee in feite verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van de gemeente. In de praktijk betekent dit dat de burgemeester het contact coördineert met de veiligheidsregio Fryslân. De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de gemeente met de brandweer, politie, provincie, ziekenhuizen, het waterschap en allerlei andere hulpverlenende instanties.

In Smallingerland gaan wij met respect met elkaar om, met begrip voor de verschillen die ook binnen onze gemeente bestaan. Meer overheidsparticipatie bij inwonersinitiatieven. De gemeente moet niet over inwoners praten, maar mèt inwoners.
Wat je van een ander vraagt, zal je eerst zelf moeten doen.

Nieuwe raad groepsfotoTot zover wat in ons verkiezingsprogramma staat voor 21 maart 2018 over het onderwerp openbaar bestuur (ook wel het binnenlands bestuur genoemd).

Hoe werkt het rijk, de provincie en bovenal de gemeente?

In welke mate werken zij samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en betrokkenen?

Dat zijn de vragen waar politici voor staan wanneer zij beslissingen moeten nemen die ons allemaal aangaan. Daarom wordt het openbaar bestuur ook vaak de publieke sector genoemd.

In het GroenLinks Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2018 staat vermeld:
Voorrang voor de fiets en duurzaam busvervoer.
Ook op andere terreinen als elektrisch rijden, autodelen, schoon vrachtvervoer (slimme bevoorrading) en het autoluw maken van het centrum is nog veel winst te boeken.

Ik moest even terugdenken aan mijn jeugd hier in Drachten. Mijn juf op de kleuterschool leerde ons het liedje “op een klein stationnetje” en vertelde erbij dat we binnenkort ook in onze woonplaats een echte trein zouden krijgen met een bijbehorend station.

Natuurlijk werden wij (mijn klasgenootjes en ik) daar heel enthousiast van.

Nu, ruim 45 jaar later hebben we echter nog steeds geen treinverbinding en nog steeds wordt daar in de (gemeentelijke) politiek vaak over gesproken.

windmolen in grasKent u het televisieprogramma “5 jaar Later”?
Hierin doen mensen uitspraken en voorspellingen, waar zij 5 later opnieuw mee geconfronteerd worden.
Vaak blijkt hieruit dat de toekomst voorspellen heel lastig is en dat er in de loop van de jaren allerlei onverwachte omstandigheden opduiken.
In de politiek, ook de gemeentelijke, klinken regelmatig verhalen over dromen, idealen en vergezichten. Deze worden dan “een punt op de horizon” genoemd.
Dit wordt vaak vervolgd met een plan welke over 20 of 25 jaar gerealiseerd moet zijn.
Evenzogoed als wij 20 jaar geleden niet wisten hoe de wereld er in 2018 uitziet, kunnen wij ook nu niet voorspellen in welke omstandigheden wij in 2038 leven.

Pagina 1 van 3

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100