Uit de raad

Op deze pagina artikeltjes over wat er in de gemeente- en of de gemeenteraad van Smallingerland is gebeurd.
Reageren? Graag. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

allessalregkom

Alles sal reg kom is de titel van een indrukwekkende rapportage die donderdag 30 maart 2017 in het gemeentehuis werd vertoond. De gemeente Smallingerland heeft studenten van de Hanze Hogeschool in het kader van minor Mediastiek gevraagd onderzoek te doen naar het sanitatie-project en in beeld te brengen wat de knelpunten en oplossingen zijn.

Smallingerland werkt samen met o.a. SWS International en Aqua4All om droogtoiletten te introduceren. In die droogtoiletten wordt de urine en poep gescheiden en verwerkt tot compost en kunstmest. Dit project is mislukt in Gobabis maar voortgezet in Otjinene. Wat ging fout in Gobabis en waarom gaat het wel in Otjinene? Met indringende beelden wordt dit verhaal geschetst in de documentaire Alles sal reg kom.

Al met al een indrukwekkende avond die een goed beeld gaf van wat ontwikkelingssamenwerking kan zijn. En tegelijk pijnlijk in beeld bracht wat er allemaal toch nog mis kan gaan alle goede bedoelingen ten spijt.

De discussie indertijd in de raad over het al dan niet voorzetten van de band met Gobabis was een moeilijke. Maar 'alles sal reg kom'. Mij heeft de film, de inzet van de WOS en zeker de inzet van de mensen van Kijlstra in Namibie overtuigd.

Op 22 maart 2017 bracht de SER een advies uit met als titel "Opgroeien zonder armoede" (link opend in nieuw venster)serrapport 3

In dat advies pleit de SER voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen. Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren. Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.

GroenLinks heeft daarover de volgende vragen gesteld:

 • Dit SER advies is een advies aan de komende regering. Gaat de portefeuillehouder in Smallingerland al iets doen met dit advies? Zo ja wat, zo neen waarom niet?
 • De grootste groep arme kinderen heeft werkende ouders. In hoeverre is armoede onder mensen met een inkomen in beeld in Smallingerland?
 • Herkent u in het advies de belangrijke rol voor de scholen? Wat kan de gemeente daarin bijdragen?
 • Hoe monitort Smallingerland nu de effectiviteit van het armoedebeleid?

Wethouder Roel Haverkort had veel woorden nog om aan te geven dat armoede onder kinderen uiteraard de aandacht van de gemeente heeft en dat we in Smallingerland het aantal kinderen dat in armoede opgroeit 'aardig in beeld hebben'. Voor de rapportage over hoe Smallingerland het armoedebeleid monitort verwees hij naar de rapportages over het sociaal beleid.

GroenLinks vindt het jammer dat de wethouder dit signaal van de SER niet actiever heeft opgepakt. Hij heeft ons nog niet overtuigd dat we in Smallingerland het onderste uit kan halen in het voorkomen van armoede. Naar ons idee is er nog veel verborgen armoede. Bij mensen die wel een inkomen hebben en bijvoorbeeld tegelijkertijd hoge schulden. Of zelfstandigen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

We komen hier binnenkort op terug.

GroenLinks heeft sinds kort een fractie assistent: Joelle Rispens. Om zo snel mogelijk ingewerkt te raken maakt ze van elke raadsvergadering een persoonlijk verslag.

Dit is haar eerste bijdrage.


Verslag raadsvergadering van 30/08/2016

 

Het was de eerste raadsvergadering van dit politieke seizoen dus bijna iedereen was (weer) van de partij. Voor mij tegelijk mijn eerste (raads)vergadering ooit, op een bezoek met mijn klas (2e klas VMBO) na dan. Graag stel me dan ook even voor: ik ben Joelle Kitty Rispens, de nieuwe fractie assistent bij de fractie  Groen Links Smallingerland. Ik ben gevraagd elke 2 weken een kort verslag te schrijven wat mij is opgevallen in de gehouden gemeenteraadsvergadering. Dit is mijn verslag van deze avond: 

Nadat iedereen heeft handjes geschud en bijgepraat kon de vergadering beginnen. Na de opening en het vaststellen van de agenda kon er verder worden gegaan met het rondetafelgesprek.

 

Het gemeentelijk woonbeleid en woningbouwprogramma was het thema waarbij een vijftal mensen hierbij aan het woord kwamen  om met de gemeenteraad in gesprek te gaan om te kijken of het gemeentelijke woonbeleid en woningbouwprogramma ook aansluit op de wensen en woningvraag van de burger.  Deze personen sprongen er voor mij uit:

 

 • De heer J. Spek en de Heer S. Wijbenga als vertegenwoordigers van het plaatselijke belang. 
  • Zij gaven voornamelijk aan dat de ouderen graag in hun eigen dorp zouden blijven wonen mits er de voorzieningen waren en dat de jeugd ook graag in 't eigen dorp zouden willen blijven wonen maar dat de woningen er gewoon niet zijn.
  • Ook gaven ze aan dat door alle WMO-regeltjes en -weggetjes het erg onduidelijk was voor ouderen om hun huis aan te passen en zouden dus graag zien  dat hier één contactpersoon voor zou komen in plaats van een handjevol.
 • De Heer D. Kallenkoot als vertegenwoordiger van de plaatselijke woonwagenbewoners. 
  • Hij gaf hier bij aan dat WoonFriesland wel kavels zou willen bouwen maar hier dan geen woonwagen bij zou verhuren dat die dus zelf aangeschaft zou moeten worden.
   • Dit zou dus betekenen dat er geen nieuwe woonwagens bij komen omdat de kavels vallen onder de sociale huurwoningen maar om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zou je nooit genoeg kunnen verdienen om een eigen wagen aan te kunnen schaffen. 
   • De heer Kallenkoot gaf hierbij ook aan dat als zij vrijwaring zouden krijgen van de wet gepaste toewijzing het hele probleem opgelost zou zijn. 't Viel mij op dat hierop geen reactie kwam.
 • de heer Beuken (Accolade) en mevrouw Koopmans (WoonFriesland) als woordvoerders namens de woningbouwcoöperaties waren wel aanwezig maar brachten weinig relevants in mijn ogen. Wel gaf heer Beuken aan betreffend het standpunt over het realiseren van de wensen van de vertegenwoordigers van het dorpsbelang nogal terughoudend te zijn. Dit omdat ze met name vooral bang zijn voor leegloop van de dorpen en op een gegeven moment dus voor leegstand. Voor 't probleem van de heer Kallenkoot wat betreft de woonwagens zei mevrouw Koopmans op zoek te zijn naar een oplossing.
 • De heer van Der Broek was aanwezig als vertegenwoordiger van de bewonersraad. Die gaf vooral aan dat er uit moest worden gegaan van het overzicht vanuit de gemeente en niet vanuit t overzicht van Den Haag. 

Nadat iedereen gehoord was en er vragen gesteld waren kon er verder gegaan worden met het debat. Hierbij werd er gesproken over de nota vrijwillige inzet, vrijwilliger en vrijwilligerswerk. 

 

Er werd door de heer P. de Ruiter van GroenLinks een amendement ingediend die door vrijwel de hele gemeenteraad werd gesteund en met het stemmen werd dus ook unaniem voor gestemd.

 

Het amendement betrof:

 

 • vrijwilligers werk mag nooit de plaats van een vaste baan verdringen.

Dat dit amendement is aangenomen is natuurlijk een kleine overwinning voor onze partij!

 

Verder met het vragenuur:

 

 • De wethouders werd gevraagd hoe het kan dat voor de zomer door hun aangegeven werd dat er geen elasticiteit zat in de verkoopprijs van bouwkavels, en hoe het dan toch kon dat er in de Breeduit van vorige week aangekondigd werd dat de bouwkavels ruim in prijs verlaagd waren.
 • De wethouders erkenden hierin een fout gemaakt te hebben en boden ook hun excuses aan aan de gemeenteraad.

 

Tot slot werden er een nieuw lid van de rekenkamer en de nieuwe fractie voorzitter van Smallingerland's belang benoemd. Bij deze willen wij de heer Rijnhart  en mevrouw Kramer ook welkom heten.

 

En we gaan over tot de orde van de dag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Joelle Kitty Rispens 

Vanavond een korte en bondige raadsvergadering waarin de discussie omtrent een motie van de PVDA en ChristenUnie over het landelijke discussiepunt BED, BAD en BROOD, centraal stond. De motie vraagt de gemeente, ondanks beleid van langelijke overheid, toch de hier aanwezige uitgeprocedeerde asielzoekers middels de al bestaande regeling, te blijven opvangen.
Aansluitend werd er ook nog een motie  door de VVD en de ELP ingediend, deze motie heeft een meer landelijk karakter en roept de gemeente op om via de VNG een signaal af te geven naar de landelijke overheid; een signaal dat e.e.a. toch om ander beleid vraagt, iets wat Piet de Ruiter van GroenLinks nog een duidelijk onderschreef. 
Punt van aandacht was de eventuele boete die onze gemeente boven het hoofd zou hangen en daarom dus de beslissing van de Raad van Staten af te wachten.
Motie van de PVDA en CHRISTEN Unie aangenomen,motie VVD en ELP door de wethouder overgenomen.

Tijdens het vragenuurtje heeft GroenLinks de wethouder gevraagd hoe het in onze gemeente gesteld is met de problematiek rond de privacy in de Jeugdzorg. Door de nieuwe regelingen dreigt het medisch beroepsgeheid geschonden te worden omdat gemeenteambtenaren medische informatie opvragen om rekeningen te kunnen betalen. Dit mag volgens de wet niet. Anwoord van de wethouder maakte duidelijk dat het beleid in onze gemeente dit soort zaken uitsluit.Pagina 1 van 3

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter