We worden steeds meer wereldburgers. Bedrijven worden groter en internationaler; televisie, vliegen en internet maken onze leefwereld groter. Maar deze ‘globalisering’ kent ook nadelen. De kloof tussen arm en rijk groeit. In het buitenlandse beleid van Nederland staan onze economische belangen te vaak voorop. GroenLinks wil dat Nederland het voortouw neemt en probeert om de wereld veiliger en eerlijker te maken.

GroenLinks staat voor een solide begrotingsbeleid dat voldoende ruimte biedt voor investeringen in publieke voorzieningen. Nu en in de toekomst.

Pagina 8 van 8

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100