Zorg

Zorg

Door de decentralisatie van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), de jeugdzorg en de uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgt de gemeente een belangrijke faciliterende rol in het zorgdomein. De gemeente gaat bijvoorbeeld de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis faciliteren, maar ook de dagbesteding van ouderen in verzorgingstehuizen.

GroenLinks erkent dat deze veranderingen veel deskundigheid en een hoog bestuurlijk niveau van de gemeente vraagt en wil zich dan ook inspannen voor het bevorderen van deze deskundigheid. Er komen niet alleen nieuwe taken op de gemeente af, ook de efficiencykorting die de landelijke overheid daarbij oplegt, is fors. Kortom, gemeenten moeten meer gaan doen met minder geld. Dit alles noodzaakt tot een andere manier van zorg organiseren, maar ook tot een cultuurverandering bij de mensen die zorg nodig hebben. GroenLinks wil zich sterk maken dat daarbij de belangen van mensen die zorg nodig hebben gewaarborgd blijven. Niemand mag tussen wal en schip belanden. Daarom is het van belang dat de Wmo-adviesraad, cliëntenraad en andere belangenorganisaties intensief bij de transitie van de zorg worden betrokken en dat ouderen, chronische zieken, mensen met een handicap en andere zorgvragers ook echt invloed kunnen hebben op het gemeentelijk zorgbeleid. GroenLinks is voorstander van een gemeente die faciliteert en dat burgers en professionals zoveel mogelijk zelf de veranderingen dragen.

GroenLinks is voor maximale zeggenschap over het eigen leven, dus ook in de zorg. De gezondheidszorg moet gericht zijn op het vergroten van ieders kansen en mogelijkheden om mee te doen, ongeacht je beperkingen. Persoonsgebonden budgetten (PGB's) geven mensen meer vrijheid om hun zorg op eigen wijze te organiseren. GroenLinks wil dat je zelf kan bepalen wanneer je eet, doucht of op pad gaat. Dat klinkt logisch maar voor veel mensen met een beperking is dat niet het geval. Zorginstellingen hebben hun eigen logica en het lijkt alsof de mensen zich maar moeten aanpassen. Voor GroenLinks zijn de wensen van de mensen het uitgangspunt en niet de logica van zorginstellingen. GroenLinks wil dat mensen veel meer dan nu eigen regie kunnen voeren.

De gemeente luistert naar wat mensen écht nodig hebben om zelfstandig in de samenleving te functioneren. Iedereen doet ertoe. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap wonen en werken het liefst in hun eigen buurt en zo zelfstandig mogelijk. Dat geldt dus ook voor mensen die lichamelijke en geestelijke zorg of ondersteuning nodig hebben. GroenLinks wil daarom dat de gemeente extra aandacht besteedt aan thuiszorg en kleinschalige voorzieningen in de wijk, zoals dagbesteding voor demente ouderen. Ook wil GroenLinks betere ondersteuning voor mantelzorgers. Dit zijn mensen die de zorgen voor zieke familieleden of vrienden. Deze mensen zijn nu vaak overbelast. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat mantelzorgers ook een dag of weekeinde vrij kunnen nemen.

GroenLinks staat voor:

Zorg die past

Bij aanvragen voor zorg wordt altijd binnen enkele werkdagen een huisbezoek gebracht. Samen met de aanvrager wordt bekeken welke ondersteuning nodig is, gebaseerd op wat iemand zelf niet meer kan, wat de omgeving (familie, vrienden, buurt) eventueel met hulp kan bijdragen en welke professionele hulp zo nodig moet worden ingeschakeld. De huisbezoeken worden uitgevoerd door getrainde en goed opgeleide personen. Zij hebben het mandaat om indicaties te stellen voor veel voorkomende en eenvoudige voorzieningen.

Zorg dichtbij

Het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra, waarbij een apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken zijn, wordt gestimuleerd. Waar mogelijk combineren we de zorgcentra binnen de gemeente met ouderencentra en zorg- of verpleegtehuizen. GroenLinks vindt het belangrijk dat zorgorganisaties en zorginstellingen met elkaar samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Daarnaast wil GroenLinks dat bewoners en cliëntenorganisaties actief worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid omtrent zorg, welzijn en wonen.

De komende jaren wordt flink bezuinigd op de thuiszorg. Door aanbestedingen en de keuze voor de laagste inschrijving dreigt een verdere inhoudelijke verschraling van het werk. Thuiszorg mag niet vervangen worden door schoonmakers. Uit het experiment Buurtzorg blijkt dat door een andere organisatie een betere zorg tegen lagere kosten mogelijk is.

Persoonsgebonden budget

Voor wie het aanbod van bestaande instellingen onvoldoende aansluit bij de behoeften, stellen we een persoonsgebonden budget (PGB) beschikbaar, waarmee zowel zorg, wonen als werk, naar eigen inzicht kan worden geregeld. Voor sommige mensen met een intensieve zorgvraag is een PGB essentieel om zelfredzaam en zelfstandig te functioneren.

Mantelzorgers actief met raad en daad ter zijde staan

Tegenwoordig wordt er steeds meer verwacht van het eigen initiatief van mensen: meer mantelzorg, meer vrijwilligerswerk. Het is cruciaal dat mantelzorgers dan ook een plek hebben waar ze terecht kunnen voor hulp en vragen, zodat ze adequaat ondersteund worden en overbelasting wordt tegen gegaan. Mantelzorgers kunnen voor informatie, praktische hulp bij het regelen van zorg of ondersteuning terecht bij het Wmo-loket. 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.