Wonen in een duurzame gemeente

Wonen in een duurzame gemeente

GroenLinks wil betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen. Daarom moet Smallingerland een economisch en sociaal levendige gemeente zijn en blijven. Een gemeente met een heterogene bevolking, naar leeftijd en inkomen. Jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen krijgen voldoende kansen op de woningmarkt. Dat geldt ook voor ouderen die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is flexibiliteit en keuze op de woningmarkt nodig.

Op basis van het Woonplan maakt de gemeente met de woningcorporaties prestatieafspraken, zodat voor starters voldoende huur- en koopwoningen beschikbaar blijven. Het woningaanbod dient voldoende gedifferentieerd te blijven, zodat er voldoende keuze is voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast willen we de bestaande huurwoningen verduurzamen, zodat sociale huurders kunnen besparen op de energiekosten en tevens de mogelijkheid krijgen om zelf energie duurzaam op te wekken.

GroenLinks staat voor:

Een passende woning voor iedereen

GroenLinks wil een ongedeelde gemeente. Daarom stimuleren we sociale woningbouw tot het moment dat vraag en aanbod is gestabiliseerd. Bij nieuwbouw en herstructurering ligt het accent op woningen voor jongeren en ouderen. De gemeente maakt daarom afspraken met verhuurders om een bepaald percentage van de aangeboden huurwoningen toe te wijzen aan jongeren onder de 30 jaar. Ook zet de gemeente in op renovatie of betaalbare nieuwbouw van zowel huur als koop, dit alles natuurlijk duurzaam en van goede kwaliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag naar voorzieningen op het gebied van ondersteuning, welzijn (woonservicezones) en de woonomgeving (centraal en goed toegankelijk). Daarnaast worden de mogelijkheden om wonen en werken te combineren bevorderd.

Levensloopbestendig en zelfstandig wonen voor wie dat wil

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel kunnen wonen. Dat vereist geschikte woningen. Met de woningcorporaties maakt de gemeente afspraken over het aanpassen van woningen. Ook eigenaars/bewoners krijgen de keus uit een aantal maatregelen naar gelang de eigen wensen. Het gaat hierbij om prettig kunnen blijven wonen zonder grootschalige ingrepen. Voor ouderen met een ondersteuningsvraag en mensen met een beperking is een divers aanbod nodig van ondersteuning, welzijn en woonvormen. We willen dat men hierbij veel keuzevrijheid heeft.

Energiezuinig en duurzaam wonen

Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen drastisch te verduurzamen. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten. Corporaties zullen minder inzetten op nieuwbouw en juist meer op renovatie en onderhoud van de bestaande bouw. Dat biedt kansen voor groene energielabels met een positief sociaal aspect. De corporaties investeren en krijgen dit gedeeltelijk terug via een bescheiden huurverhoging. Het combineert energie- en armoedebeleid. In 2030 zal wat GroenLinks betreft de gehele woningvoorraad volledig energieneutraal zijn: optimaal geïsoleerd, zelfvoorzienend en zelfs energieleverend voor bijvoorbeeld elektrische auto of fiets.

Niet slopen maar geschikt maken voor bewoning

Daar waar kantoren of kerken, boerderijen enzovoort, leeg staan en behoefte is aan woonruimte voor jongeren, bevordert de gemeente dat deze geschikt kunnen worden gemaakt voor woonruimte.

Opvang voor mensen die dat nodig hebben

Het belangrijk dat er voldoende woonplekken zijn waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen in maatschappelijke opvang, zoals een sociaal pension of opvanghuis voor vrouwen. Daarnaast streven we ernaar dat mensen die de maatschappelijke opvang verlaten snel een huurwoning toegewezen krijgen. Met woningcorporaties en zorginstellingen maakt de gemeente goede afspraken over de mogelijkheden voor deze uitstromers.

Betrek inwoners zo vroeg als mogelijk

De gemeente betrekt bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij plannen voor de woon- en leefomgeving. De ruimte die er is voor inspraak en invloed van bewoners wordt daarbij concreet aangegeven.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.