Wijk en dorpsvoorzieningen

Wijk- en dorpsvoorzieningen

De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk of een dorp is niet alleen de fysieke structuur belangrijk, maar ook de verbanden tussen de bewoners. Daarom pleit GroenLinks voor een wijkgerichte aanpak waarbij burgerinitiatieven voor verbetering van wijken en dorpen een serieuze kans verdienen. Voor het welbevinden van mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kennen, invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. GroenLinks wil investeren in algemene voorzieningen, ontmoetings-plekken en ontplooiingsmogelijkheden. Mensen die kwetsbaar zijn krijgen extra aandacht door ze te betrekken, ze aan te spreken op hun mogelijkheden en ze te ondersteunen als ze het zelf niet redden. Tot slot wil GroenLinks het openbare gebied goed inrichten. We streven naar een openbare ruimte waarin iedereen graag verblijft en zich veilig voelt.

GroenLinks staat voor:

Wijkgericht werken

In elke wijk en dorp een dienstencentrum. Hier vinden allerlei op de wijk- en dorpsgerichte activiteiten en dienstverlening plaats. Hier zijn ook de wijkconciërge en de klussendienst te vinden en houdt de wijkagent spreekuur.

Leefbare dorpen en wijken

Om te bepalen hoe inwoners van Smallingerland hun buurt, wijk of dorp beleven, is het belangrijk dat eens per vier jaar een uitvoerige bewonersenquête wordt gehouden. Daarnaast willen we voor elke wijk en dorp een platform. Regelmatig overleg tussen gemeente, welzijnswerk, woningcorporaties, wijkagent en bewonerscommissies kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van problemen die te maken hebben met leefbaarheid van de directe leefomgeving (schoon, groen en veilig).

Veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen in Smallingerland. De lokale overheid zet zich daarom in voor een veilige woon- en leefomgeving. Om dat te bereiken moet op verschillende fronten gewerkt worden. Met alleen meer politie en hogere straffen komen we er niet. GroenLinks verzet zich tegen een eenzijdige nadruk op repressie, daarom willen we meer aandacht voor het voorkomen van ellende. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie en voorlichting.

De gemeente inventariseert samen met bewoners, instellingen en bedrijven de onveilige punten in wijk of dorp. Ze maakt met politie, woningcorporaties, bedrijfsleven, welzijnswerk, onderwijs en bewoners afspraken over wie welk probleem aanpakt. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld extra politietoezicht, betere straatverlichting of een hekwerk, tot het aanstellen van een conciërge, afspraken met bewoners over het schoonhouden van het flatportiek of de inrichting van een speelplek. Kortom, het gaat om een combinatie van maatregelen, afgestemd op de specifieke situatie met als doel de veiligheid te vergroten en gevoelens van onveiligheid weg te nemen.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.