Sport kunst en cultuur

Sport, kunst en cultuur

GroenLinks brengt Smallingerland in beweging! Sporten is gezond, ontspannend en draagt bij aan sociale cohesie, integratie en tolerantie. Momenteel bewegen jongeren, ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen van niet-Nederlandse herkomst nog te weinig. GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan sporten. Omdat de meeste mensen zelf de weg naar commerciële sportaanbieders of reguliere sportverenigingen kunnen vinden, willen wij vooral de sportdeelname stimuleren van groepen die weinig aan sport doen. De gemeente kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, in nauwe samenwerking met de sportverenigingen.

Kunst en cultuur helpen mensen zich creatief, kritisch en buiten de kaders te ontwikkelen. Het stimuleert de leefbaarheid. Onze gemeente is gebaat bij een bruisende culturele sector. Wij zetten ons daarom in voor en zo breed mogelijk cultureel aanbod. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar iedereen graag woont en bedrijven zich graag vestigen. We willen kunstenaars in Smallingerland alle ruimte geven en we willen meer aandacht voor cultuuronderwijs. We zijn trots op ons culturele erfgoed en daar zorgen we goed voor. Juist in deze tijd van crisis is het belangrijk om creativiteit alle ruimte te geven.

GroenLinks staat voor:

Sport als centrum van de samenleving

Sporten moet voor iedereen mogelijk en betaalbaar zijn. We stimuleren vooral jongeren en senioren om te gaan sporten. De samenwerking tussen sportverenigingen onderling en het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen wordt gestimuleerd. Meer scholen gaan sport aanbieden als naschoolse activiteit. Met ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen en sportverenigingen wordt gezocht naar een passend en toegankelijk aanbod. De gemeente kan verenigingen stimuleren dit samen op te pakken.

Iedere jongere sport

GroenLinks wil dat meer jongeren gaan sporten, lid worden en lid blijven van een sportvereniging. Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij de verschillende sportverenigingen.  Een gezonde levensstijl begint het best op jonge leeftijd. Gelet op de toename van overgewicht onder kinderen en jongeren, is een inzet op deze doelgroep op zijn plaats. De gemeente investeert hierin bijvoorbeeld via de GGD en het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen.

Voldoende sport voor senioren

Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften binnen deze groep.

Verenigingen worden ondersteund bij het laten sporten van mensen met en beperking

Aan sportverenigingen wordt gevraagd om voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking een aangepast sportaanbod te leveren. Ze krijgen daarbij hulp van ondersteunende instanties en de gemeente.

Participatie van allochtone jongeren

De deelname van allochtone jongeren – met name meisjes – aan sportverenigingen wordt extra gestimuleerd. Dit is namelijk een groep die in verhouding weinig aan sport doet. De sportdeelname wordt gestimuleerd door hierover afspraken met sportverenigingen te maken.

Maatschappelijk verantwoord sporten

GroenLinks staat voor maatschappelijk verantwoord sporten. Dit houdt onder andere in dat sportverenigingen, die van de gemeente een structurele subsidie ontvangen, worden gestimuleerd om ook maatschappelijk verantwoorde activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Denk hierbij aan het organiseren van sportevenementen waar iedereen (van jong tot oud, met of zonder lichamelijke beperkingen) aan kan deelnemen. Op deze manier kunnen sportverenigingen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp, de wijk of buurt.

Stimulering van het cultuuraanbod

Het lokale cultuuraanbod wordt beter op elkaar afgestemd en gepromoot, zodat meer mensen er van kunnen genieten. Een betere afstemming en promotie van het lokale aanbod (de programmering) kan voor meer participatie en rendement zorgen. De Lawei, de Meldij en organisaties als de Kunstbende hebben hierbij een stimulerende rol, dagen creatievellingen uit om zich te ontwikkelen en bieden hen een podium. Nieuwe culturele experimenten verdienen ondersteuning. Amateurkunstorganisaties dragen bij aan de diversiteit van het culturele aanbod. Daarnaast wordt jaarlijks een gemeentelijke cultuurprijs uitgereikt. Als waardering voor een vernieuwend initiatief of bijzondere prestatie, bijvoorbeeld op het gebied van de amateurkunst of een geslaagd samenwerkingsproject.

Ruimte geven aan de kunstenaar

Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier of repetitieruimte. Dit vereist een nieuw gemeentelijk cultureel accommodatiebeleid. Het benutten van lege winkelpanden geeft kunstenaars de mogelijkheid reclame voor zichzelf te maken en geeft de straat een vrolijker aanzien. Kunstenaars kunnen ook exposeren in lege winkeletalages.

Meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie

Scholen worden gestimuleerd om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur. Jongeren dienen op elke leeftijd kennis te maken met kunst. Daarvoor is kunst- en cultuuronderwijs heel belangrijk. Scholen kunnen bijvoorbeeld meedoen aan het zogenoemde uur Cultuur, waarbij cultuuractiviteiten worden bezocht. Daarnaast kunnen kunstenaars (schilders, schrijvers, acteurs, musici) betrokken worden bij voor- en naschoolse activiteiten.

Behoud van ons cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is belangrijk, het maakt immers deel uit van onze geschiedenis, daar kunnen we van leren. Waardevolle panden, interieurs en landschapselementen worden niet gesloopt, maar beschermd en goed onderhouden. Bij het erfgoedbeleid betrekt de gemeente de plaatselijke historische vereniging Smelnes Erfskip. Met een eigen ruimte en faciliteiten kan Smelnes Erfskip meer in de openbaarheid treden.

Bibliotheek is toegankelijk voor iedereen en maakt jeugd mediawijs

De gemeente maakt met de bibliotheek afspraken over leesbevordering. Lezen en schrijven zijn essentiële voorwaarden voor zelfredzaamheid. Met het onderwijs en andere geëigende partners gaat de bibliotheek taal- en leesbevorderingprogramma’s aanbieden. Daarnaast moet de bibliotheek voor iedereen bereikbaar zijn. Dat kan door een goede spreiding van de bibliotheek, door inbouw van de bibliotheek in het onderwijs (Brede School, VMBO, ROC), dorps- en wijkcentra. Samen met het onderwijs maakt de bibliotheek programma’s ter bevordering van mediawijsheid. In een tijd van informatieovervloed is het belangrijk dat vooral jongeren kritisch en verantwoord leren omgaan met internet en andere media-uitingen.

Smallingerland is een gemeente die zeven dagen per week bruist

Het uitgaansleven in Smallingerland blijft wat GroenLinks betreft niet beperkt tot de werkweek en de zaterdag. We zijn blij dat we tegenwoordig ook op zondag naar de bibliotheek en het theater kunnen. Tevens biedt de zondag volop kansen voor de lokale horeca. Wat ons betreft kunnen zomers de terrassen op zondag ook gewoon open. Mensen die over een tijdje op zondag met een bootje in het centrum van Drachten aanmeren, willen immers ook vermaakt worden!


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.