Duurzame economie en werk

Duurzame economie en werk

De transitie naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers. Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Dat levert veel nieuwe banen op!

De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Dat blijkt wel uit de huidige wereldwijde crisis. Het antwoord van GroenLinks daarop is de Green New Deal, ons alternatief voor het bestrijden van de crisis. GroenLinks wil voorkomen dat toekomstige generaties onze lasten dragen. Daarom kiezen we voor een duurzame economische groei, waarbij de klimaatcrisis wordt aangepakt en zoveel mogelijk werkgelegenheid wordt gecreëerd. Hoewel de werkloosheid groeit, is er heel veel werk te doen in de zorg, op scholen, bij het isoleren van huizen en bij de productie van schone energie. GroenLinks wil daarom extra geld voor investeringen die banen opleveren, bij voorkeur groene banen, want groen werkt. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar banen voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

De lokale economie wordt bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Maar ook andere zaken spelen mee, zoals beschikbare ruimte, ligging en bereikbaarheid, beroepsbevolking en arbeidsmarkt, woningmarkt en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen. Daarin kan de gemeente het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Een actief beleid is nodig, waarbij de potentiële mogelijkheden in de gemeente optimaal worden benut.

GroenLinks staat voor:

Duurzaamheid als uitgangspunt en gemeente geeft het goede voorbeeld

Bij alle maatregelen op het gebied van economie geldt duurzaamheid altijd als eerste criterium. De gemeente is zelf een belangrijke werkgever. Ze dient het goede voorbeeld te geven als het gaat om goed werkgeverschap. Ook van gesubsidieerde instellingen verwachten we dat deze maatschappelijke verantwoord ondernemen. GroenLinks vindt dat de tevredenheid van werknemers middels een werknemerstevredenheidsonderzoek verankerd moet zijn in het te voeren beleid. Het personeelsbestand vormt daarbij een afspiegeling van de diversiteit van onze bevolkingsopbouw. De gemeente stelt stageplekken beschikbaar en bij aanbestedingen wordt het creëren van stageplaatsen als criterium meegenomen.

Banen creëren door te isoleren

GroenLinks wil dat de gemeente het verduurzamen van particuliere woningen gaat stimuleren. Zo creëren we veel groene banen door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen en door het isoleren van woningen te stimuleren. Met het verduurzamen van bestaande woningen kunnen bouw- en installatiebedrijven hun werknemers aan het werk houden.

Stimuleren van duurzame ontwikkelingen in Smallingerland

Naast het koplopersproject, waarin ondernemers van elkaar leren, elkaar inspireren en samen projecten kunnen ontwikkelen, wil GroenLinks dat de gemeente actief betrokken is bij de ontwikkeling van duurzame industrie. Bij het aantrekken van bedrijven ligt de nadruk op milieuvriendelijke groeisectoren die tegelijk de werkgelegenheid versterken. Een minder eenzijdige economische ontwikkeling van de regio geeft meer economische veerkracht, waardoor schommelingen in werkgelegenheid beter opgevangen kunnen worden.

Coöperatief ondernemen stimuleren en faciliteren

Duurzame projecten die door ondernemers of op basis van een burgerinitiatief door inwoners worden opgezet, worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Inwoners en bedrijven die een innovatief, duurzaam project willen starten, ondersteunen we bij het zoeken naar alternatieve financiering. Bijvoorbeeld doordat de gemeente initiatieven voor crowdfunding faciliteert.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.