Smallingerland sociaal

GroenLinks wil een sociale gemeente Smallingerland

Alle gemeenten krijgen er vanaf 2015 veel nieuwe taken bij. Zo wordt de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en jeugdzorg naar de gemeente gedelegeerd en wordt de Wet werk en bijstand vervangen door de Participatiewet. GroenLinks streeft naar een sociale en solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, voldoende kansen voor de jeugd, uitstekend onderwijs en goede zorg. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven vorm te geven. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept.

De stijgende werkloosheid baart ons grote zorgen. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid van Smallingerland. Daarom hebben we oog voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf. De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers en bedrijven. GroenLinks wil deze overgang faciliteren zodat groene en innovatieve koplopers alle kansen krijgen die ze verdienen.

Mensen met wie het even niet goed gaat, die pech hebben of verkeerde keuzes hebben gemaakt, laten we niet vallen. Ook wanneer je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven kunnen houden. We willen dat niemand in armoede leeft. We ondersteunen mensen bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit. Werk geeft namelijk niet alleen inkomen, het geeft iemand ook zelfvertrouwen en een positie in de samenleving. We gaan daarbij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar zien ook het verschil in mogelijkheden van mensen.

Op de woningmarkt moet meer betaalbare woonruimte beschikbaar komen, met genoeg keuze voor jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen. Dat geldt ook voor ouderen die ondersteuning nodig hebben en zelfstandig willen blijven wonen. GroenLinks hecht dan ook veel waarde aan passende huisvesting en een veilige woon- en leefomgeving. Ook sport, kunst en cultuur horen wat ons betreft in dat rijtje thuis. Ze verrijken het leven. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking komen.

GroenLinks wil mensen sterker maken. Onze visie op jeugd, onderwijs en onze sociale politiek zijn daarop gericht. Alle kinderen verdienen een goede start met hoogwaardige kinderopvang en goed onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. GroenLinks wil investeren in de jeugd: ze de ruimte geven, met voldoende speel- en sportfaciliteiten. Jongeren uitdagen om zich in te zetten voor anderen en ze verantwoordelijkheid geven. We willen dat geen jongere voortijdig afhaakt. Iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject. Het beroepsonderwijs sluit goed aan op het bedrijfsleven.

GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil en dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het is goed als mensen elkaar ondersteunen en hun zorg en welzijn onderling regelen, zodat er een meer zelfredzame, solidaire samenleving ontstaat. De gemeente ondersteunt en faciliteert mensen voor wie dat niet meer vanzelfsprekend is.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.