Klimaat en energie

Klimaat en energie

De toenemende vraag naar energie, de stijgende energieprijzen, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering vragen om een totaal ander energiebeleid. Gemeenten moeten en kunnen hierin maatregelen nemen, die het verschil gaan maken. GroenLinks wil dat Smallingerland in 2040 klimaatneutraal is. Dat kan wanneer gemeente, bewoners, instellingen en ondernemers daar samen aan werken. De komende vier jaar gaan we op weg naar dat doel, met concrete maatregelen.

GroenLinks staat voor:

Alle bestaande sociale huurwoningen worden energieneutraal

De gemeente maakt de komende jaren concrete afspraken met de woningcorporaties over energiebesparende maatregelen. Woningcorporaties gaan daarbij versneld de bestaande woningvoorraad drastisch verduurzamen. Door het aanbrengen van goede isolatie, het plaatsen van zonnepanelen en het gebruik van warmtewisselaars, kunnen de sociale huurders fors besparen op de woonlasten. Wat GroenLinks betreft zal per 2030 de gehele sociale huursector energieneutraal zijn.

Alle nieuwbouw en renovatie wordt duurzaam

Nieuwbouw en renovatieprojecten worden voorbeelden van duurzaam bouwen. Ze zijn extreem energiezuinig en voldoen aan alle eisen op het gebied van woonkwaliteit, zoals comfort, gezondheid, veiligheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en levensloopbestendigheid. Bij het plannen van nieuwe wijken en gebouwen zal rekening worden gehouden met de optimale zonnestand. Door gebouwen direct slim te plaatsen, wordt het immers veel gemakkelijker om zonnepanelen te installeren. Wat ons betreft worden er dan ook vanaf nu geen huizen meer gebouwd zonder zonnepanelen.

Een actieve rol van de gemeente bij water- en energiebesparing

De gemeente en corporaties geven voorlichting over mogelijkheden van besparen van water en energie. Inwoners van Smallingerland worden met regelmaat op de hoogte gehouden van duurzame activiteiten die vanuit de gemeente worden geïnitieerd.

Lening voor milieuvriendelijke maatregelen

Eigenaren van woningen en bedrijven kunnen tegen een lage rente leningen van de gemeente krijgen voor milieuvriendelijke maatregelen.

Informatiepunt duurzaamheid voor inwoners en bedrijven

De gemeente krijgt een informatiepunt waar inwoners kosteloos terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Daarnaast worden bedrijven en ondernemers die energie willen besparen door de gemeente ondersteund en krijgen hulp bij het verlenen van milieuvergunningen.

Bedrijven worden actief gestimuleerd om energie te besparen

De gemeente maakt actief werk van energiebesparing bij bedrijven door voorlichting, handhaving en financiële prikkels.

Bedrijven controleren op milieumaatregelen

De gemeente ziet toe op de naleving van afgegeven milieuvergunningen, op energieprestaties van nieuwe gebouwen en op de wettelijke regel dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar hanteren.

Duurzame bedrijven voorrang

Voor nieuwe bedrijventerreinen stelt de gemeente een kwaliteitsplan met betrekking tot duurzaamheid op. Bedrijven die aan alle criteria voldoen, krijgen korting op de grondprijs.

Duurzaam winkelen en uitgaan

We gaan samen met winkeliers en ondernemers in onze gemeente kijken naar mogelijke energiebesparingen. Dat betekent: deuren dicht, efficiënter koelen, LED-verlichting toepassen en terrasverwarming ter discussie stellen.

Coördinerend wethouder duurzaamheid

Smallingerland krijgt een coördinerend wethouder duurzaamheid en bij ieder voorstel wordt duurzaamheid als criterium meegenomen. Daarnaast krijgt duurzaamheid een prominentere plaats binnen de gemeentelijke organisatie.

Energie uit zon en wind

GroenLinks is voor schone energie, passend in het landschap, waarbij de opbrengst zo veel mogelijk ten goede komt aan de mensen zelf. Wij willen de installatie van zonnepanelen stimuleren, ook door woningcorporaties. De gemeente zelf geeft al het goede voorbeeld met zonnepanelen op het gemeentehuis. De vorming van plaatselijke energiecoöperaties juichen wij toe en het plaatsen van dorpsmolens moet mogelijk zijn.

LED straatlantaarns

Bij de vervanging van straatverlichting wordt overgeschakeld naar LED-verlichting.

Duurzaamheid in het onderwijs

Zowel in het basis als voortgezet onderwijs zal duurzaamheid een belangrijke plaats innemen. Zo wil GroenLinks dat de gemeente duurzame maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs mogelijk maakt. Daarnaast willen we met de VMBO- en MBO-opleidingen de mogelijkheden voor een leergang met betrekking tot duurzaamheid verkennen.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.