Een schone en gezonde leefomgeving

Een schone en gezonde leefomgeving

GroenLinks maakt zich sterk voor een schoon en gezond Smallingerland. Een schone gemeente gaat verder dan het opruimen van hondenpoep en het tegengaan van zwerfvuil. Zo willen we het gehalte CO2 en fijnstof in de lucht verlagen en streven we naar een gezond watersysteem, waarvoor de gemeente in samenwerking met buurgemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap een waterplan opstelt. In een schone gemeente is wat GroenLinks betreft dan ook geen ruimte voor het winnen van schaliegas. Tevens willen we geluidsoverlast door verkeer en bedrijven beperken.De nachten in Smallingerland worden donkerder. Hiermee gaat GroenLinks lichthinder tegen en wordt er veel energie bespaard. Uiteindelijk wordt Smallingerland een schone en gezonde gemeente, waar afval wordt beschouwd als grondstof.

GroenLinks staat voor:

Extra bomen langs de N31 en A7 om CO2 en fijnstof op te vangen

Langs de N31 (Wâldwei) en A7 planten we extra bomen: niet alleen als verfraaiing, maar vooral om CO2 en fijnstof op te vangen. De luchtkwaliteit in de woongebieden rondom drukke (verkeers)wegen wordt elke vijf jaar gemeten. Bij veranderingen van het wegennet, bijvoorbeeld door een (landelijke) snelheidsverhoging of de aanleg van nieuwe wegen, wordt altijd eerst de status van de luchtkwaliteit bepaald waarna de invloed van de maatregel op de luchtkwaliteit wordt getoetst. Waar de luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid, neemt de gemeente passende maatregelen (bijvoorbeeld verlagen maximumsnelheid, afsluiten routes, etc.).

Geen nieuwe woningen, scholen en verpleeghuizen binnen 300 meter van de A7 en N31

Verkeer is een belangrijke veroorzaker van fijnstof. Bij alle verkeersmaatregelen wordt de invloed op de lokale luchtkwaliteit meegewogen. Hoewel er wettelijke luchtkwaliteitsnormen zijn waaraan voldaan moet worden, is er ook bij het niet overschrijden van de norm nog geen sprake van “gezonde lucht”. Fijnstof kent namelijk geen drempelwaarden en levert verdere terugdringing altijd gezondheidswinst op.

Regenwater wordt in Smallingerland apart opgevangen

In die delen van onze gemeente met een gemengd rioolstelsel (regenwater en afvalwater in één buis) wordt door afkoppeling het schone regenwater buiten het riool gehouden en direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. De waterzuivering wordt hierdoor ontlast, waardoor de rioolheffing beperkt kan blijven.

Geen schaliegaswinning in Smallingerland

Bij de winning van schaliegas wordt fracking toegepast. Hierbij worden grote hoeveelheden chemicaliën in de bodem gebracht, die ook in het grond- en drinkwater terecht kunnen komen. Daarom willen we pertinent geen schaliegaswinning in onze gemeente. Daarnaast worden met de omliggende gemeenten concrete afspraken gemaakt, zodat ook aan de andere kant van onze gemeentegrens geen schaliegas wordt gewonnen.

Beperking van geluidsoverlast in door het verkeer

We beperken de geluidsoverlast van het verkeer door het toepassen van geluidsarm asfalt, snelheidsbeperking, het plaatsen van geluidsschermen en natuurlijk een verkeersstructuur die het autogebruik ontmoedigt.

Licht waar nodig, donker waar het kan

Donkere nachten zijn goed voor het welzijn van mens en natuur. Daarnaast levert het een forse energiebesparing op. Daarom willen we het aantal lantaarnpalen reduceren, de openbare verlichting ’s nachts sterker dimmen en gebruik maken van bewegingsgestuurde verlichting. De lichthinder kan ook sterk teruggedrongen worden door de verlichting beter te richten (minder verstrooiing). Lichthinder is overal: denk ook aan reclames en sportvelden. Met een gedegen lichtplan kunnen we veiligheid, energiebesparing en lichthinder uiteindelijk in balans brengen.

Iedere wijk en dorp jaarlijks een “Himmeldei” en “Wijkkijk”

De gemeente doet mee in alle wijken en dorpen aan de jaarlijkse Landelijke Opschoondag (Himmeldei). Samen met bewoners, scholen en organisaties houden we een opruimactie in de eigen buurt. Ook het zwerfvuil in de natuur wordt hierbij aangepakt. Speelplekken moeten schoon blijven en mogen niet kapot zijn. Daarom komt er een Wijkkijk: kinderen en ambtenaren kijken samen of alles nog goed is. Wat kapot is, wordt gerepareerd of vervangen.

Wijkteams en inwoners werken samen aan een schoon Smallingerland

De gemeente formeert haar inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid en op de mogelijkheid om via de wijkteams rommel opgeruimd, dan wel straatmeubilair gerepareerd te krijgen.

Al het afval wordt gerecycled

Samen met de supermarkten, de lokale middenstand van Smallingerland en de huisvuilcentrale gaan we concrete afspraken maken om de hoeveelheid afval drastisch te reduceren. Het kleine beetje afval dat vervolgens overblijft wordt vervolgens door goede afvalscheiding volledig gerecycled, waardoor de afvalstoffenheffing kan worden verlaagd. Het doel is om uiteindelijk in 2030 een afvalvrije gemeente te worden.


 


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.