Centrale rol voor de groene ruimte en de natuur

Centrale rol voor de groene ruimte en natuur

In Smallingerland verdwijnt de open groene ruimte, door de aanleg van wegen, woningen en bedrijventerreinen. Daarnaast dreigt het groen in Smallingerland te versoberen door de voorgenomen bezuinigingen op de groenvoorziening. Wat ons betreft is het openbaar groen geen sluitpost waar zomaar op bezuinigd kan worden, maar biedt het juist kansen om de kwaliteit en de leefbaarheid van de dorpen en wijken te verbeteren.

We moeten ervoor waken dat we ons agrarisch cultuurlandschap in stand houden. Dit kunnen we doen door kleinschalige en duurzame landbouw te stimuleren. Zonder de inzet van de boeren in Smallingerland bestaat in het buitengebied geen groene ruimte. We hebben namelijk groengebieden nodig voor onze dagelijkse ontspanning, voor spelen en sporten. Daarnaast zijn groengebieden van vitaal belang voor het behoud van diversiteit in de natuur en voor een grote verscheidenheid van planten en dieren. GroenLinks wil de groene ruimte en het coulisselandschap van Smallingerland behouden en versterken. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol.

In elke buurt komt groen voor iedereen. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. Door bouwlocaties voor woningen of bedrijven slimmer in te richten, kan de beschikbare ruimte efficiënter worden gebruikt. In alle gevallen geldt dat hoogbouw een hoge beeldkwaliteit moet hebben. Wanneer we met buurgemeenten afspraken kunnen maken over wat en waar we willen gaan bouwen, kan een groter gebied open blijven.

GroenLinks staat voor:

Groen blijft groen

De groene parels blijven behouden en daar zorgen we goed voor. Bestaande parken en beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven behouden. Bij herstructurering van wegen en straten wordt groen vanaf het begin meegenomen. Bomen die gekapt moeten worden, worden vervangen door nieuwe. Ook wil GroenLinks een vastgestelde norm van minimaal 75 m2 voor de hoeveelheid groen per woning.

Grijs wordt groen

Waar mogelijk creëren we extra groene ruimte in de bebouwde kom. Daarbij wordt niet alleen in de oudere wijken gekeken waar plaats is voor nieuwe groene (speel)plekken, ook de vergroening van bedrijventerreinen zoals De Haven, Azeven Noord en Zuid worden hierbij meegenomen. Daarnaast willen we dat elk dorp of elke wijk de mogelijkheid krijgt om gemeenschappelijke groengebieden te beheren en/of een (eetbare) tuin te realiseren.

Groen voor mens en dier

Smallingerland doet alles wat in haar vermogen ligt om de ecologische hoofdstructuur in het gebied rondom Smalle Ee, De Veenhoop en het Polderhoofdkanaal te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden door extensief en biologisch beheer van het omringende landbouwgebied te stimuleren. Door de aanleg van wandel- en fietspaden en het mogelijk maken van meer kleinschalige recreatie bij de boer, worden de groene gebieden beter bereikbaar. Daarbij wordt uiteraard altijd rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden.

Groene duurzame landbouw

De gemeente stimuleert landbouw die goed is voor mens en dier. Wat ons betreft is er geen plaats voor grootschalige teelt van gewassen waarbij giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. We pleiten dan ook voor een uitbreiding van de duurzame land- en tuinbouw in Smallingerland. Een biologische (super)markt met lokaal geteelde producten draagt vervolgens bij aan een kortere voedselketen.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.