Inleiding

Inleiding

Voor GroenLinks gaat democratie verder dan het stemhokje. In een democratische gemeente worden mensen aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen samenleving. Burgerzin en gemeenschapszin ontstaan wanneer mensen de kans krijgen om mee te doen. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente haar inwoners zoveel mogelijk betrekt bij het beleid. Burgers zijn niet alleen klant, maar ook medeverantwoordelijk voor het beleid. Uiteindelijk willen we dat Smallingerland een open samenleving is, waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om mee te doen en zich te ontplooien zonder angst en zonder discriminatie, seksisme, racisme of andere vormen van onderdrukking.

De overheid is van ons allemaal. GroenLinks wil een overheid die borg staat voor het publieke belang en ieders rechten beschermt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van belangrijke algemene voorzieningen als zorg, energiebedrijven, volkshuisvesting, openbaar vervoer en onderwijs. Concurrentie en private initiatieven op deze terreinen zijn mogelijk om de publieke sector kostenbewust en klantgericht te laten werken, maar privatisering en verzelfstandiging mogen nooit een doel op zich zijn. Betrokken burgers en een verantwoordelijke overheid staan samen garant voor een democratische en duurzame ontwikkeling.

In de gemeentepolitiek zet GroenLinks zich in voor haar idealen. Maar daarin houden we dan ook altijd rekening met de opvatting en belangen van anderen. Het lokale bestuur moet toegankelijk en transparant zijn en verantwoording durven af te leggen over het gevoerde beleid. Een duidelijk, streng en daadkrachtig gemeentebestuur waar nodig, maar ook een aanspreekbaar bestuur, dat open staat voor suggesties en kritiek.

GroenLinks wil dat onze gemeente zich duurzaam ontwikkelt. Deze duurzame ontwikkeling berust wat ons betreft dan ook op de volgende drie pijlers:

 • Sociaal welzijn (People)
 • Ecologische kwaliteit (Planet)
 • Economische welvaart (Prosperity)

Dit betekent dat wij vinden dat iedere verandering een verbetering moet zijn. Bij alles wat we doen, maken we de beste keus en voegen we kwaliteit toe. Duurzaamheid vormt wat ons betreft dan ook de basis van al het beleid, zodat ook toekomstige generaties in een schoon, gezond, sociaal en solidair Smallingerland kunnen samenleven. GroenLinks Smallingerland heeft daarom een natuurlijk en sociaal programma opgesteld waarmee we streven naar:

 1. Een schone en gezonde leefomgeving
 2. Voorrang voor de fiets en duurzaam busvervoer
 3. Elk dorp en elke wijk een (eetbare) tuin
 4. Energiezuinig en duurzaam wonen voor iedereen, dus op elk dak een zonnepaneel
 5. Meer ruimte voor natuur en biologische landbouw
 6. Een gemeentelijk re-integratiebedrijf en meer mensen duurzaam aan het werk
 7. Een goed vangnet voor de gevolgen van landelijke bezuinigen
 8. Zorg dichtbij de mensen
 9. Actieve jeugdzorg en passend onderwijs voor iedereen
 10. Iedereen kan en mag deelnemen aan sport en cultuur

Programmacommissie:

Peter Lesterhuis
Henk Keuning
Piet de Ruiter


Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.