4 Paul van Dijk 320

In de weken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal ik 12 blogs schrijven.

De 12 punten van GroenLinks die we gebruiken voor het verkiezingsprogramma van GroenLinks in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Over 12 onderwerpen die ons leven nu en in de toekomst zullen bepalen.
Waar staan we, wat doen we en waar willen we heen?
Met 12 punten van de symbolische Pizza die wij als samenleving te verdelen hebben.
Elke punt is even belangrijk als de andere, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze vormen immers samen de volledige Pizza, zoals wij als mens, dier, natuur en milieu ook één wereld vormen waarin we leven.
Kortom: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!”.
Ik wens u veel leesplezier,
Paul van Dijk

 

Een onderwerp dat steeds meer de aandacht trekt. En tegelijk een onderwerp die heel belangrijk is en waar we vaak te weinig aan kunnen doen.

De veiligheid van alle inwoners behoort tot de portefeuille van de burgemeester.

Hij is hiermee in feite verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van de gemeente. In de praktijk betekent dit dat de burgemeester het contact coördineert met de veiligheidsregio Fryslân. De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de gemeente met de brandweer, politie, provincie, ziekenhuizen, het waterschap en allerlei andere hulpverlenende instanties.

In ons programma staat: ”We streven naar een veilige gemeente waarin ruimte is voor àlle inwoners”.

Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Veiligheid is misschien ook wel het moeilijkste onderwerp wat in deze blogs besproken wordt. Want wanneer ben je veilig?

Wanneer je weinig kans op een verkeersongeluk hebt?

Wanneer er veel politie op straat is?

Of wanneer alles gecontroleerd wordt?

Verlichting op de openbare weg? Ja, maar toch ook letten op lichtvervuiling. Telkens weer een afweging.

Iedereen heeft een andere definitie van veiligheid. Bovendien is er ook een verschil tussen veilig zijn, de kans dat jou iets overkomt is dan erg klein, en je veilig voelen.

Als ik een straatje omloop met mijn hond en ik kom door een donker steegje, ben ik waarschijnlijk best wel veilig. Toch voel ik me dan niet op mijn gemak.

Het is dus van belang dat we (bestuurders, politici en inwoners) met elkaar in gesprek blijven over de vraag hoe we dit het beste kunnen organiseren. Meedenken door de bewoners en/of gebruikers van elk gebied vergroot zowel het draagvlak als de kans dat we hierin met elkaar slagen.

Toch, ondanks het feit dat veiligheid als één van de belangrijkste punten wordt ervaren, moeten we uitkijken voor symboolpolitiek. Regels afspreken en deze vervolgens niet handhaven is daar een voorbeeld van. Ook de hele zware maatregelen zoals die nu op stapel staan via de “sleepwet”, zijn vaak meer op emotie dan op redelijkheid gebaseerd.

Meestal een kwestie van schijnveiligheid die leidt tot schijnheiligheid.

Wanneer de samenleving meer aandacht en belangstelling voor elkaar heeft zijn acties als #me too in de toekomst hopelijk niet meer nodig.

Als we er voor kiezen om iedereen te controleren, lopen we het risico als een samenleving zoals “1984”van George Orwell (Big Brother) te eindigen.

Ik wens iedereen toe dat hij of zij zowel veilig ìs, als dat deze zich ook veilig voelt. Laten we daar met elkaar aan werken.

Paul van Dijk

 

In Smallingerland gaan wij met respect met elkaar om, met begrip voor de verschillen die ook binnen onze gemeente bestaan. Meer overheidsparticipatie bij inwonersinitiatieven. De gemeente moet niet over inwoners praten, maar mèt inwoners.
Wat je van een ander vraagt, zal je eerst zelf moeten doen.

Nieuwe raad groepsfotoTot zover wat in ons verkiezingsprogramma staat voor 21 maart 2018 over het onderwerp openbaar bestuur (ook wel het binnenlands bestuur genoemd).

Hoe werkt het rijk, de provincie en bovenal de gemeente?

In welke mate werken zij samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en betrokkenen?

Dat zijn de vragen waar politici voor staan wanneer zij beslissingen moeten nemen die ons allemaal aangaan. Daarom wordt het openbaar bestuur ook vaak de publieke sector genoemd.

In het GroenLinks Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2018 staat vermeld:
Voorrang voor de fiets en duurzaam busvervoer.
Ook op andere terreinen als elektrisch rijden, autodelen, schoon vrachtvervoer (slimme bevoorrading) en het autoluw maken van het centrum is nog veel winst te boeken.

Ik moest even terugdenken aan mijn jeugd hier in Drachten. Mijn juf op de kleuterschool leerde ons het liedje “op een klein stationnetje” en vertelde erbij dat we binnenkort ook in onze woonplaats een echte trein zouden krijgen met een bijbehorend station.

Natuurlijk werden wij (mijn klasgenootjes en ik) daar heel enthousiast van.

Nu, ruim 45 jaar later hebben we echter nog steeds geen treinverbinding en nog steeds wordt daar in de (gemeentelijke) politiek vaak over gesproken.

windmolen in grasKent u het televisieprogramma “5 jaar Later”?
Hierin doen mensen uitspraken en voorspellingen, waar zij 5 later opnieuw mee geconfronteerd worden.
Vaak blijkt hieruit dat de toekomst voorspellen heel lastig is en dat er in de loop van de jaren allerlei onverwachte omstandigheden opduiken.
In de politiek, ook de gemeentelijke, klinken regelmatig verhalen over dromen, idealen en vergezichten. Deze worden dan “een punt op de horizon” genoemd.
Dit wordt vaak vervolgd met een plan welke over 20 of 25 jaar gerealiseerd moet zijn.
Evenzogoed als wij 20 jaar geleden niet wisten hoe de wereld er in 2018 uitziet, kunnen wij ook nu niet voorspellen in welke omstandigheden wij in 2038 leven.

De eerste bekende zin in het Nederlands luidt: “Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu uat unbidan uue nu”.

Vrij vertaald betekent dit: “Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op”?.
Je zou hieruit kunnen concluderen dat de gemiddelde Nederlander in die tijd een romantische natuurliefhebber was.
Wat kan er in de loop van de eeuwen toch veel veranderen.
Wellicht zouden we (voor in ieder geval dit gedeelte) weer een beetje terug moeten gaan naar de tijd waarin dit geschreven is, de 11e eeuw na Chr.

Pagina 1 van 2

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100